Jednou vetou

Úrad na ochranu oznamovateľov mal podľa INEKO najlepšie výberové konanie

Na snímke riaditeľ inštitútu Ineko Peter Goliaš

FOTO TASR - Pavol Zachar

Obsadzovanie funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerov, považuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) za najlepšie z pohľadu kritérií a priebehu výberového konania.

Na druhom mieste sa umiestnilo obsadzovanie postu generálneho riaditeľa RTVS a na treťom konkurz na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Najväčšie banícke nešťastie v dejinách. Prešlo 10 rokov od výbuchu v Handlovej

INEKO pri Úrade na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti hodnotí pozitívne výberovú komisiu zloženú zo zástupcov viacerých inštitúcií a tiež verejné vypočutie kandidátov, do ktorého sa mohli zapojiť zástupcovia verejnosti, mimovládnych organizácií a médií.

„Vypočúvanie bolo spontánnejšie a jednotliví aktéri mohli kandidátom klásť aj doplňujúce otázky, ak prvotná odpoveď nebola z ich pohľadu dostatočná,“ uvádza INEKO. Komisia si z dvoch kandidátok na whistleblowerov nevybrala ani jednu a celý proces sa tak bude opakovať ešte raz.

Čižnár zrušil rozhodnutie ÚŠP vo veci obvinenia Mariana K.

„Ukážkový proces výberu, ktorý môže byť príkladom aj pre ostatné inštitúcie, sa nepodarilo dotiahnuť do úspešného obsadenia funkcie. Podľa nášho názoru by riziko opakovania sa podobných situácií mohla znížiť podmienka verejnej voľby v parlamente, aby sa poslanci zodpovedali voličom za svoje rozhodnutia,“ uvádza INEKO vo svojej správe.

Pri obsadzovaní postu na generálneho riaditeľa RTVS vyzdvihuje inštitút verejné vypočutie kandidátov, otvorenosť výberového konania bez ohľadu na potrebnú nomináciu či štátnu príslušnosť uchádzačov.

Marian K. ostáva naďalej obvinený z objednávky Kuciakovej vraždy

Na treťom mieste sa umiestnil konkurz na predsedu ÚVO. Inštitút negatívne hodnotí to, že do konkurzu sa nemohli zapojiť experti zo zahraničia.

INEKO hodnotilo priebeh obsadzovania vrcholných pozícií v desiatich verejných inštitúciách počas rokov 2017 až 2019. Hodnotenie sa skladalo z 23 indikátorov, ktoré boli rozdelené do troch kategórií.

Cieľom INEKO je poukázanie na zvýšenie otvorenosti a transparentnosti v záujme obsadzovania funkcií čo najlepšími kandidátmi.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky