Jednou vetou

Úrad vlády prijal v roku 2018 päť podnetov na porušenie zákona o jazykoch menšín

Úrad vlády SR
Budova Úradu vlády na Nám. Slobody v Bratislave

Foto: TASR

Úrad vlády SR, ktorý sa zaoberá podnetmi na správne delikty v prípade porušenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín, v roku 2018 prijal štyri podania od fyzických osôb a jedno podanie od právnickej osoby. Konštatuje to Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2017 - 2018.

Správa, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a ktorú predložil Úrad vlády SR v súčinnosti s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, takisto pripomína, že v roku 2017 prijali päť podaní od fyzických osôb a sedem podaní od orgánov verejnej správy a právnických osôb. Autori tiež upozorňujú, že v rokoch 2017 a 2018 pokračoval úrad vlády i úrad splnomocnenca v riešení hromadného podania jednej právnickej osoby z roku 2016.

Podnet sa týkal 117 prípadov, v ktorých malo dochádzať k porušeniu zákona pri uvedení informácií na elektroenergetických zariadeniach na území obcí, v ktorých majú národnostné menšiny právo používať príslušný menšinový jazyk v úradnom styku.

Lubyová predloží novelu zákona, ktorá rieši odoberanie akademických titulov

„V týchto obciach sa informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny,“ pripomínajú autori dokumentu.

V materiáli informujú, že počas obdobia 2017 – 2018 boli odstránené zistené nedostatky na viac ako 110 elektroenergetických zariadeniach. „Úrad vlády v spolupráci s úradom splnomocnenca naďalej pokračuje v riešení uvedeného podania,“ uvádzajú v správe.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky