Jednou vetou

ÚS: Protiústavné ustanovenia o zmrazení platov za rok 2017 neboli zmenené

Ilustračné foto

TASR

Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s rozhodnutím o protiústavnosti zmrazenia platov časti verejných činiteľov pripomenul, že príslušné ustanovenia, ktoré majú obmedzenú časovú pôsobnosť na obdobie roka 2017, neboli dosiaľ novelizované, teda zmenené či zrušené.

ÚS tak v pondelok reagoval na vyjadrenia poslanca NR SR Petra Kresáka (Most-Híd), ktorý namietal, že išlo o už neplatné ustanovenia, keďže NR SR od 1. januára tohto roka novelizovala prakticky všetky ustanovenia napadnuté generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom.

Kresák: Ústavný súd rozhodol pri zmrazení platov o už neplatných ustanoveniach

„Uvedené tvrdenie nepovažujeme za presné. Keďže verejnosť má právo na objektívne a úplné informácie, Ústavný súd Slovenskej republiky považuje za potrebné zdôrazniť, že ustanovenia zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, zákona o verejnom ochrancovi práv, zákona o ochrane utajovaných skutočností, zákona o štátnej službe a zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky ústavný súd vyslovil, majú obmedzenú časovú pôsobnosť na obdobie roka 2017, neboli však novelizované, t. j. zmenené či zrušené,“ uviedla hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.

ÚS konštatoval, že novelou zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov účinnou od januára 2018 nedošlo k úprave častí právnych predpisov napadnutých v konaní pred ÚS v predmetnej veci, ale „k zavedeniu novej právnej regulácie zmrazenia platov niektorých ústavných činiteľov, opäť s obmedzenou časovou pôsobnosťou, tentokrát na obdobie roka 2018“.

Ústavný súd rozhodol, že zmrazovanie platov ústavných činiteľov bolo neústavné

ÚS ďalej pripomína, že nové prechodné ustanovenia upravujúce zmrazenie platov ústavných činiteľov na rok 2018 generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár vo svojom návrhu nenapadol. Ustanovenia upravujúce zmrazenie platov na rok 2018 preto neboli predmetom konania a preskúmavania zo strany ústavných sudcov.

„Celý text nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017 z 25. apríla 2018 vrátane jeho odôvodnenia bude zverejnený na webovom sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky,“ informovala Ferencová.

Podľa verdiktu ÚS bolo minuloročné zmrazenie platov v rozpore s ústavou pri ustanoveniach týkajúcich sa predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), verejného ochrancu práv či komisárov pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím. Právna norma zmrazila platy aj u prezidenta, poslancov NR a členov vlády, u nich však ÚS protiústavnosť nezistil, keďže bola prijatá s ich vlastným súhlasom.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky