Jednou vetou

ÚS SR potvrdil rozhodnutie o pokute takmer1500 eur pre L. Štasselovú

Ilustračné foto

TASR

Ústavný súd (ÚS) SR potvrdil pokutu takmer 1500 eur pre miestnu poslankyňu bratislavského Ružinova Luciu Štasselovú. Pokutu vo výške trojmesačného platu poslanca jej schválilo miestne zastupiteľstvo vlani v januári pre nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na podanie majetkového priznania, a to so všetkými potrebnými náležitosťami.

„Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 uznesením potvrdil rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov z 26. januára 2018. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19. februára 2019,“ uviedla  Martina Ferencová, riaditeľka tlačového a informačného odboru Kancelárie ÚS SR.

Súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že nenašiel ústavne relevantný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia miestneho poslaneckého zboru. „Je zrejmé, že napadnuté rozhodnutie bolo po formálnej stránke vydané v súlade so zákonom o obecnom zriadení a v súlade s rokovacím poriadkom,“ uvádza ÚS SR. Proti jeho rozhodnutiu nebolo možné podať opravný prostriedok. Lucia Štasselová, v súčasnosti zástupkyňa primátora Bratislavy a zároveň miestna poslankyňa v Ružinove, na otázky  nereagovala.

Najvyšší súd odsúdil päť mužov na 15 rokov za skupinové znásilnenie

Podať včas kompletné majetkové priznanie je povinnosťou každého poslanca. V minulosti sa uzatvorené obálky poslancov na ružinovskom miestnom úrade neotvárali, po schválení nových pravidiel sa v súčasnosti obálky otvárajú a prísne sa kontroluje, či poslanci priznania podávajú načas a so všetkými prílohami. Poslankyňa si bola od začiatku porušenia zákona vedomá. „Za chyby sa platí, aj za tie nevedomé. Pokutu akceptujem,“ povedala v minulosti Štasselová s tým, že voči rozhodnutiu sa odvolávať nebude. Nakoniec sa predsa len rozhodla odvolať a vec sa dostala na ÚS SR. Ten rozhodoval na neverejnom zasadnutí príslušného senátu na základe listinných dôkazov.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky