Jednou vetou

ÚS SR: Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok neprislúcha Pamiatkovému úradu

Ústavný súd SR

foto: TASR

Zákonné ustanovenia, ktoré umožňujú reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia pracovníkom Pamiatkového úradu (PÚ) SR, nie sú v súlade s Ústavou SR.

Rozhodol o tom v stredu (19.9.) Ústavný súd SR. Dal tak za pravdu skupine opozičných poslancov Národnej rady SR, ktorá napadla príslušné zmeny v zákone o ochrane pamiatkového fondu a zákone o múzeách, galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty z konca roka 2015.

O protiústavnosti ustanovení rozhodol ÚS na neverejnom zasadnutí pléna. Informovala o tom Kancelária ÚS SR.
Podľa 30 poslancov zmenou zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016 „došlo k intenzívnemu zásahu do právneho postavenia reštaurátorov v oblasti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov výtvarného umenia a k vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže na týchto dvoch trhoch poskytovania reštaurátorských služieb“.

Britský veľvyslanec v SR vo štvrtok odovzdá cenu Ľ. Feldekovi

Poukazovali na to, že napadnutá právna úprava zrušila ich dovtedajšie výlučné oprávnenie vykonávať reštaurovanie v tejto oblasti a zverila oprávnenie vykonávať rovnakú podnikateľskú činnosť aj Pamiatkovému úradu SR, ktorý je štátnym orgánom. V podaní na ÚS zároveň kritizovali situáciu, keď PÚ pri reštaurovaní nielen rozhoduje, ale aj sám seba kontroluje a má oproti reštaurátorom zvýhodnené postavenie.

Z podobných dôvodov prezident SR Andrej Kiska vetoval príslušnú zákonnú zmenu, poslanci NR SR však v decembri 2015 prelomili jeho veto a dané zmeny schválili.

Regulácia parkovania môže ostať na mestských častiach, mienia poslanci Bratislavy

V minulosti právna úprava dávala oprávnenie na výkon reštaurátorskej činnosti v danej oblasti výlučne reštaurátorom, s tým, že toto povolanie môžu vykonávať len fyzické osoby v právnom postavení podnikateľa združené v Komore reštaurátorov.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Matovič dosiahol svoje. Tatko sa dohodol s fitnescentrami