Jednou vetou

Úspech samosprávy závisí na zodpovednom výbere kandidátov vo voľbách, tvrdí Kaliňák

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Úspech samosprávy závisí vo veľkej miere aj na zodpovednom rozhodnutí voličov v komunálnych voľbách. Pripomína to odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

„Určite je potrebné pri výbere kandidátov brať do úvahy aj doterajšiu angažovanosť v správe miestnych záležitostí a najmä to, do akej miery poznajú princípy fungovania miestnej územnej samosprávy,“ dodal Kaliňák..

V tejto súvislosti Kaliňák pripomenul, že na pleciach miest a obcí je približne 4300 kompetencií. „Od kandidátov nemôžeme očakávať, aby každú detailne poznali, no na druhej strane je potrebné, aby komunálnu legislatívu vnímali v širších súvislostiach,“ povedal.

Už o týždeň nás čakajú voľby. Mestá a obce spoznajú svojich nových starostov, primátorov a poslancov

Kandidáti preto musia podľa jeho názoru vedieť rozlišovať medzi originálnymi kompetenciami a preneseným výkonom štátnej správy. Upozornil tiež na to, že je nevyhnutné poznať ekonomické aspekty činnosti miestnej územnej samosprávy, vzhľadom na to, že mestá a obce nie sú len platcami dane, ale sú aj jej správcami a určujú viaceré miestne dane.

„Za vhodného kandidáta, ktorý skutočne môže viesť samosprávu k rozvoju, nemožno považovať populistu, ktorý sľúbi všetko možné aj nemožné. Takým je len ten, kto vie aj v rámci svojich vízií a neskorších rozhodnutí hľadať kompromis medzi reálnymi finančnými možnosťami samosprávy a požiadavkami obyvateľov s prihliadnutím na ekonomickú stabilitu,“ zdôraznil Kaliňák.

Samosprávne kraje pripravia legislatívu ohľadom vzniku a rušenia stredných škôl

„Teda presný opak nezodpovedného konania a nerozvážnych ľúbivých opatrení, ktoré môžu v konečnom efekte spôsobiť samospráve ekonomické ťažkosti, vrátane nútenej správy, s ktorou prichádza útlm v rozvoji a investíciách,“ uviedol Kaliňák.

V prípade výberu kandidátov sa prihovára aj za to, aby voliči kriticky hodnotili schopnosť kandidáta viesť dialóg, predniesť svoje argumenty a vypočuť si názory iných. „Samospráva je o konštruktívnej spolupráci. Ak niekto založil svoju kampaň iba na kritizovaní, či nebodaj znevažovaní svojich protikandidátov, ťažko sa na pozícii toho, kto rozhoduje, zmení,“ dodal Kaliňák.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky