Jednou vetou

Úspech samosprávy závisí na zodpovednom výbere kandidátov vo voľbách, tvrdí Kaliňák

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Úspech samosprávy závisí vo veľkej miere aj na zodpovednom rozhodnutí voličov v komunálnych voľbách. Pripomína to odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

„Určite je potrebné pri výbere kandidátov brať do úvahy aj doterajšiu angažovanosť v správe miestnych záležitostí a najmä to, do akej miery poznajú princípy fungovania miestnej územnej samosprávy,“ dodal Kaliňák..

V tejto súvislosti Kaliňák pripomenul, že na pleciach miest a obcí je približne 4300 kompetencií. „Od kandidátov nemôžeme očakávať, aby každú detailne poznali, no na druhej strane je potrebné, aby komunálnu legislatívu vnímali v širších súvislostiach,“ povedal.

Už o týždeň nás čakajú voľby. Mestá a obce spoznajú svojich nových starostov, primátorov a poslancov

Kandidáti preto musia podľa jeho názoru vedieť rozlišovať medzi originálnymi kompetenciami a preneseným výkonom štátnej správy. Upozornil tiež na to, že je nevyhnutné poznať ekonomické aspekty činnosti miestnej územnej samosprávy, vzhľadom na to, že mestá a obce nie sú len platcami dane, ale sú aj jej správcami a určujú viaceré miestne dane.

„Za vhodného kandidáta, ktorý skutočne môže viesť samosprávu k rozvoju, nemožno považovať populistu, ktorý sľúbi všetko možné aj nemožné. Takým je len ten, kto vie aj v rámci svojich vízií a neskorších rozhodnutí hľadať kompromis medzi reálnymi finančnými možnosťami samosprávy a požiadavkami obyvateľov s prihliadnutím na ekonomickú stabilitu,“ zdôraznil Kaliňák.

Samosprávne kraje pripravia legislatívu ohľadom vzniku a rušenia stredných škôl

„Teda presný opak nezodpovedného konania a nerozvážnych ľúbivých opatrení, ktoré môžu v konečnom efekte spôsobiť samospráve ekonomické ťažkosti, vrátane nútenej správy, s ktorou prichádza útlm v rozvoji a investíciách,“ uviedol Kaliňák.

V prípade výberu kandidátov sa prihovára aj za to, aby voliči kriticky hodnotili schopnosť kandidáta viesť dialóg, predniesť svoje argumenty a vypočuť si názory iných. „Samospráva je o konštruktívnej spolupráci. Ak niekto založil svoju kampaň iba na kritizovaní, či nebodaj znevažovaní svojich protikandidátov, ťažko sa na pozícii toho, kto rozhoduje, zmení,“ dodal Kaliňák.

Môže vás zaujímať

Pellegrini má obavy, že sa špeciálnym prokurátorom stane Daniel Lipšic