Jednou vetou

Ústavnoprávny výbor vypočul Kubíka aj ďalších kandidátov na sudcov ÚS

Kandidát na post ústavného sudcu Peter Kubík počas vypočutia Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR v Bratislave 17. júna 2019

foto: TASR – Jakub Kotian

Parlamentný ústavnoprávny výbor vypočul ďalších šiestich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR vrátane nového uchádzača Petra Kubíka, ktorého vypočúvali viac ako hodinu. Vystúpenia ostatných uchádzačov boli zväčša krátke, odpovedať mali najmä na otázky zástupcu prezidentskej kancelárie Petra Kubinu.

Kubina, ale aj člen výboru Ondrej Dostál (SaS) sa Kubíka pýtali na to, prečo neuviedol vo svojich podkladoch, že je konateľom a tiež členom dozornej rady v niekoľkých spoločnostiach. Ide podľa nich o posty nezlučiteľné s vykonávaním funkcie ústavného sudcu.

„V prípade niektorých z týchto spoločností ide o správu vlastného majetku a zastupovania záujmu klientov. V prípade, ak by mi hrozilo vymenovanie, vzdám sa všetkých funkcií,“ odpovedal Kubík. Do funkcie ho navrhla Slovenská advokátska komora (SAK), ktorej je členom. Ako povedal, sám oslovil SAK s nomináciou.

Ústavnoprávny výbor po štvrtý raz vypočúva kandidátov na sudcov ÚS

Kubík mal na verejnom híringu vysvetľovať aj to, prečo v prípade pôvodného rozhodnutia o nevzatí do väzby podnikateľa Mariana K. v júni 2018 súhlasil s týmto rozhodnutím. Kubík hovoril o tom, že vyjadroval svoj právny názor na dôvody o vzatí do väzby.

Poslanci sa pýtali na niekoľko medializovaných prípadov v súvislosti s osobou Kubíka, napríklad na pohľadávku voči mestu Martin alebo na jeho spoločníka podnikateľa Zoroslava Kollára. „Nevnímal som ho a nevnímam ho ako kontroverznú osobnosť… Pre mňa to bol najprv starší kolega a potom spoločník, s ktorým sme sa korektne rozišli,“ vysvetľoval.

Kubík podotkol, že Ústavný súd SR by sa mal orientovať na otázky ochrany základných ľudských práv, on konkrétne zastáva podľa vlastných slov v oblasti bioetiky konzervatívny postoj.

Poslancov čaká ďalšia voľba kandidátov na sudcov ÚS aj sociálne opatrenia

„Budem vždy vychádzať z Ústavy SR, zastávam názor, že kľúčovou úlohu ÚS by mala byť ochrana individuálnych práv… O funkciu ústavného sudcu sa neuchádzam s cieľom robiť nejakú revolúciu,“ uviedol počas svojej prezentácie.

V prípade vymenovania za ústavného sudcu by sa podľa vlastných slov usiloval o zmenu v dvoch oblastiach. „Väčšia otvorenosť ústavného súdu vo vzťahu k verejnosti v oblasti komunikácie. Sudcovia by sa mali zapájať do kultivovanej diskusie, ale nie je to ich povinnosť,“ vysvetlil Kubík.

Druhým návrhom je, aby ÚS SR citlivejšie a zdržanlivejšie pristupoval k opätovnému preskúmavaniu rozhodnutí všeobecných súdov z dôvodu rôzneho právneho posúdenia.

Kiska oficiálne oznámil založenie strany „Za ľudí“

Okrem Kubíka sa už na vypočúvaní zúčastnil predseda senátu a predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR Libor Duľa. Navrhla ho predsedníčka NS SR Daniela Švecová, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aj Slovenská advokátska komora.

Poslanci a zástupcovia kancelárie vypočuli aj súdneho exekútora Borisa Gerberyho, ktorého navrhla Slovenská komora exekútorov, vysokoškolskú pedagogičku Martinu Jánošíkovú, ktorú nominovala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a advokáta a vysokoškolského pedagóga Štefana Kseňáka, ktorého nominovala do funkcie Slovenská advokátska komora. Ako posledného pred prestávkou vypočuli advokáta Michala Matulníka, ktorého nominovala do funkcie Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky