Jednou vetou

ÚVO chce počas predsedníctva vo V4 diskutovať aj o hodnote za peniaze

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák

foto: TASR

Cieľom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) je priniesť zásadný pokrok vo vybraných, moderných aspektoch verejného obstarávania. Zásadnou témou bude aj široká diskusia o hodnote za peniaze. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Na jeseň ÚVO zorganizuje odbornú konferenciu na tému Priame rokovacie konanie, Hodnota za peniaze a iné otázky verejného obstarávania. Úrad sa zameria na výmenu skúseností z praxe, ktorá je v oblasti verejného obstarávania problematická a nedoriešená. „Prax ukazuje, že verejné obstarávanie je európskou témou, a preto vidím vo výmene informácií, skúseností a dobrej praxe medzi krajinami V4 veľký prínos. My sme už iniciovali rokovania s našimi partnermi a všetci si uvedomujeme, že naše spoločné úsilie a spolupráca v rámci V4 posilní naše pozície pred európskymi orgánmi,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Na Slovensku sú najvyššie ceny potravín z celej V4

ÚVO bude aj počas predsedníctva pokračovať v boji proti nekalým praktikám vo verejnom obstarávaní, a to tak v teoretickej, ako aj praktickej rovine. „Pre posilnenie boja proti nekalým praktikám, ktoré sú veľkou celoeurópskou témou, je kľúčová spolupráca vybraných ústredných orgánov štátnej moci. ÚVO preto v marci tohto roku podpísal memorandá o spolupráci s Generálnou prokuratúrou, Najvyšším kontrolným úradom a Protimonopolným úradom. V tejto iniciatíve chceme rozvíjať spoluprácu aj s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF),“ uviedol Hlivák. Ako doplnil, táto téma sa stane kľúčovou počas workshopu, ktorý ÚVO pripravuje pre krajiny V4 v priebehu decembra.

Ďalšou nosnou témou ÚVO v rámci predsedníctva V4 bude implementácia najnovších trendov sekundárnych politík, akým je napríklad zelené verejné obstarávanie. Podľa ÚVO sa dôraz nekladie iba na celkovú cenu zákazky, ale zohľadňujú sa požiadavky, ktoré majú zaistiť, že obstaraný predmet zákazky, vrátane činností súvisiacich napríklad s jeho dodaním, montážou, inštaláciou či prevádzkou, bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie.

Politológ: Slovensko má potenciál na vedenie dialógu s Ukrajinou v mene V4

Počas predsedníctva čakajú všetky subjekty vstupujúce do procesu verejného obstarávania na Slovensku zásadné zmeny. Najväčšou výzvou je podľa ÚVO prijatie novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá celý proces obstarávania zjednoduší a sprehľadní, ale aj prechod na elektronické verejné obstarávanie.

Môže vás zaujímať

Pellegrini Sólymosovi: Ožral si sa? Pobil si sa? Toto by si mal urobiť!