Jednou vetou

V komunálnych voľbách môže voliť deväť väzňov

Ilustračné foto

Foto: TASR

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa očakáva veľmi nízka volebná účasť slovenských väzňov. Len málo z nich, na rozdiel od iných typov volieb, má totiž právo voliť.

Aktuálne má právo voliť len deväť väzňov. V predchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v novembri 2014, mali právo voliť len dvaja obvinení väzni z ústavov v Nitre a Žiline, ani jeden z nich však toto právo nevyužil.

Slováci v Británii vyzvali na voľbu tých, ktorí majú rešpekt verejnosti

„Zmenou legislatívy upravujúcej podmienky výkonu volebného práva v súčasnosti (oproti v roku 2014) už nie je výkon trestu odňatia slobody prekážkou v práve voliť odsúdeným,“ povedal v utorok riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

„Právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú 10. novembra 2018, má obvinený alebo odsúdený, ktorý sa v deň konania volieb nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave, ktorého miesto trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrí do volebného okrsku, na území ktorého je obvinený vo výkone väzby alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody. Ďalej najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť,“ uviedol Baláž.

MO SR: Rezort bude nakupovať pohonné hmoty lacnejšie

Ako ďalej objasnil, prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Za účelom výkonu volebného práva každý ústav zabezpečí, aby boli obvinení a odsúdení informovaní o konaní volieb a písomne poučení o práve voliť. Samotná voľba sa uskutoční do prenosnej volebnej schránky v ústave.

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa nachádzalo vo výkone väzby 1686 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8795 odsúdených. Zo spomínaného stavu odsúdených je 55 väzňov odsúdených na doživotný trest odňatia slobody.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky