Jednou vetou

V minulom roku bolo obvinených 114 policajtov

Ilustračné foto

Polícia SR

V uplynulom roku bolo na Slovensku vznesené obvinenie 114 policajtom, čo je o päť obvinení viac ako v roku 2016. V správe o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru (PZ) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda, to uvádza Ministerstvo vnútra (MV) SR. Z dlhodobého hľadiska má podľa rezortu počet obvinených policajtov klesajúcu tendenciu.

Z celkovo 128 zadokumentovaných trestných činov, ktoré v roku 2017 spáchali obvinení policajti, sa polovica – 61 trestných činov (48 percent), týkala konania proti poriadku vo verejných veciach. Najviac – 45, bolo prípadov zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorého sa policajti dopustili najčastejšie pri prejednávaní dopravných priestupkov.

Policajti sa vo zvýšenej miere dopúšťali aj neoprávneného poskytovania informácií z informačných systémov rezortu vnútra a neoprávneného vydávania oprávnení na vedenie motorových vozidiel. Policajná inšpekcia vlani zaznamenala štyri trestné činy prijímania úplatku, jeden trestný čin podplácania a dva trestné činy marenia úlohy verejného činiteľa.

Celkovo v 18 prípadoch sa policajti dopustili trestnej činnosti proti životu a zdraviu. V desiatich prípadoch išlo o ublíženie na zdraví, väčšinou k nemu došlo pri dopravných nehodách. Šiesti policajti spôsobili dopravné nehody mimo služby, v dvoch prípadoch v rámci plnenia služobných povinností. Pri týchto nehodách boli usmrtené tri osoby. V jednom prípade išlo o nehodu malého plavidla, pri ktorej došlo k utopeniu člena posádky.

Štyria policajti sa vlani dopustili úmyselného ublíženia na zdraví, dva prípady sa stali mimo služby. Jeden policajt bol obvinený z drogovej trestnej činnosti. V roku 2017 páchali policajti aj majetkovú trestnú činnosť, inšpekčná služba zaznamenala celkom 11 takýchto trestných činov. V polovici prípadov – šiestich – sa policajti dopustili krádeže, väčšinou mimo služby. Boli však zaznamenané aj tri trestné činy podvodu a jedna sprenevera.

Pri ostatnej trestnej činnosti išlo najčastejšie o neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Traja policajti sa dopustili aj týrania blízkej a zverenej osoby, traja vydierania a rovnaký počet výtržníctva. Osem policajtov sadlo za volant pod vplyvom alkoholu, takmer vo všetkých prípadoch mimo služby.

Inšpekčná služba MV evidovala v roku 2017 celkovo 1886 trestných vecí, z ktorých v 70 prípadoch ukončila vyšetrovanie návrhom na podanie obžaloby. Dve tretiny trestných vecí (1142) odmietla preto, lebo nebol dôvod na začatie trestného stíhania. V 113 prípadoch trestné stíhanie zastavila zo zákonných dôvodov. Prípady 149 policajtov boli odstúpené na disciplinárne konanie.

Policajná inšpekcia vyšetrovala aj podania zadržaných, zaistených a obvinených osôb za zranenia, ktoré im mali spôsobiť policajti. Z celkovo 172 podaní bolo 141 odmietnutých. Dvom policajtom bolo vznesené obvinenie, príčinou ich protiprávneho konania bolo použitie neprimeraného fyzického násilia a osobné zlyhanie v konkrétnej situácii. V siedmich prípadoch násilie nedosahovalo intenzitu trestného činu, boli však zistené porušenia interných predpisov.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky