Jednou vetou

V porovnaní s priemerom krajín OECD je v SR nižší podiel učiteľov do 30 rokov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová

foto: TASR

V porovnaní s priemerom krajín OECD je na Slovensku nižší podiel učiteľov do 30 rokov a vyšší podiel učiteľov vo veku 30 - 49 rokov. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného testovania OECD TALIS 2018, ktoré v stredu po rokovaní vlády predstavila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

Takmer vo všetkých zúčastnených krajinách tvoria väčšinu učiteľov ženy. „SR patrí medzi krajiny s najväčším podielom žien – učiteliek. Až 82 percent všetkých učiteľov tvoria na Slovensku ženy, kým v priemere krajín OECD je to 68 percent,“ poznamenala Lubyová.

Úspešní ukrajinskí stredoškoláci navštívili 8 slovenských univerzít

V krajinách OECD zapojených do štúdie TALIS je priemerný vek učiteľov 44 rokov, podobne je to aj na Slovensku. Priemerný vek riaditeľov škôl v krajinách OECD je 52 rokov, podobne je to aj na Slovensku. Takmer štvrtina riaditeľov škôl na Slovensku (24 percent) je vo veku 60 a viac rokov, v krajinách OECD je v priemere v podobnom veku 20 percent riaditeľov.

V porovnaní s priemerom krajín OECD je na Slovensku nižší podiel učiteľov do 30 rokov (SR 8,2 percenta, OECD 11,1 percenta) a vyšší podiel učiteľov vo veku 30 – 49 rokov (SR 58,7 percenta, OECD 54,5 percenta).

Zmenu školského roka pre vysoké teploty rezort školstva neplánuje

Z výsledkov vyplýva, že slovenské školy poskytujú žiakom bezpečné prostredie na učenie, na dennej či týždennej báze sa na školách vyskytuje len minimálne množstvo rôznych foriem nebezpečného správania žiakov. V najväčšej miere sa vyskytuje zastrašovanie alebo slovná šikana iných žiakov, a to tak na Slovensku, ako aj v krajinách OECD.

Výsledky zapojených krajín ukazujú, že vzťahy medzi učiteľmi a ich žiakmi v školách sú mimoriadne pozitívne. Lubyová priblížila, že z krajín OECD sa v priemere 96 percent učiteľov, na Slovensku viac než 94 percent učiteľov, zhoduje na tom, že vzájomné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú zvyčajne dobré.

Piati dekani zaslali M. Lubyovej list k zákonu o pedagogických zamestnancoch

V rámci krajín OECD učitelia zapojení do štúdie TALIS uvádzali, že počas posledného úplného kalendárneho týždňa im úlohy, vyplývajúce z ich zamestnania v škole, zaberali spolu 38,8 hodiny. Z toho viac ako polovicu svojho pracovného času venujú vyučovaniu, čo predstavuje 20,6 hodiny. „Slovenskí učitelia uviedli, že úlohy vyplývajúce z ich zamestnania v škole im v priebehu kalendárneho týždňa zaberajú spolu 36,4 hodiny, z toho sa vyučovaniu venujú 20,1 hodiny,“ povedala Lubyová.

Pre riaditeľov škôl na Slovensku je najvážnejším problémom limitujúcim kvalitné vyučovanie nedostatok alebo nevhodnosť učebného materiálu, napríklad učebníc, čo uviedlo 44,6 percenta riaditeľov. Oproti roku 2013 sa tento problém javí ako menej vážny, v roku 2018 sme zaznamenali pokles o 17 percentuálnych bodov.

OĽaNO chce sprísniť podmienky výberu riaditeľov škôl a školských zariadení

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260.000 učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta. Slovensko sa zúčastnilo na všetkých troch cykloch tejto štúdie v rokoch 2008, 2013 a 2018.

„Do štúdie TALIS 2018 sa na Slovensku zapojilo 181 škôl s 3046 učiteľmi, vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií, a 180 riaditeľov škôl,“ uviedla Lubyová. Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v období od 30. apríla do 11. mája 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky