Jednou vetou

V znižovaní segregácie rómskych detí treba pokračovať, reaguje Á. Ravasz

Vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz

foto: TASR

Hoci Slovensko urobilo v posledných rokoch dôležité opatrenia znižujúce segregáciu rómskych detí, súčasný stav ešte stále nie je uspokojivý, preto je potrebné pokračovať v nastúpenom trende.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) to uviedol v súvislosti s tzv. odôvodneným stanoviskom, ktorým Európska komisia (EK) upozorňuje Slovensko na dodržiavanie pravidiel rovnakého zaobchádzania s rómskymi deťmi.

EK žiada od SR dodržiavanie rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi

„V posledných rokoch sme zaznamenali vo viacerých oblastiach pozitívne trendy, zníženie počtu rómskych detí v špeciálnych školách, naopak ich väčšie zastúpenie v predškolskej výchove, no východiskový stav bol taký zlý, že napraviť ho nepotrvá ani rok, ani štyri, možno ani desať rokov,“ upozornil Ravasz, pripomínajúci aj prijatie opatrení, znižujúcich segregáciu rómskych detí, napríklad zavedenie povinnej predškolskej dochádzky či rušenie nultých ročníkov.

S opatreniami je podľa neho oboznámená aj EK. „Komisia však začala tento proces už v roku 2015, ide o dlhodobý problém, preto i napriek pozitívnym trendom nie je stav ešte vyhovujúci,“ myslí si Ravasz o dôvode upozornenia komisie. Je zároveň presvedčený, že Slovensko musí v nastúpenej ceste ísť ďalej.

„Musíme pokračovať, aby sme stav zmenili, ale nie preto, aby sme vyhoveli EK, ale preto, aby sme mali úspešnú krajinu,“ zdôraznil Ravasz.

Lajčák ocenil prácu riaditeľov slovenských inštitútov v zahraničí

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že zasiela Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi. Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania.

V stanovisku EK upozorňuje na pretrvávajúci problém s neúmerným podielom rómskych žiakov zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím, prípadne vytváraním výhradne rómskych tried.

Opatrenia, ktoré SR prijala od roku 2015, keď jej EK zaslala formálnu výzvu, považuje komisia za nedostatočné.
Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže EK rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Tak predsa je na chvíľu koniec chladným dňom? Čaká nás babie leto!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR oznámilo, že sa k stanovisku komisie vyjadrí, až keď mu bude doručené a oboznámi sa s ním.

Môže vás zaujímať

Väzobne stíhaná Monika J. sa vzdala funkcie sudkyne