Jednou vetou

Väčšina Slovákov si myslí, že nový koronavírus vznikol umelo

Testovanie pacientov na Koronavírus - COVID-19 pred nemocnicou na Kramároch v Bratislave, 20. marec 2020.

Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Obyvatelia Slovenska sú rozdelení v názore na to, ako vznikol nový koronavírus. Väčšia časť si myslí, že nový koronavírus vznikol umelo v laboratóriu a druhá, že prirodzenou cestou. Dve tretiny populácie Slovenska by sa nechali zaočkovať, štvrtina by však bola proti.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý vypracovala agentúra Go4insight 10. až 27. apríla na vzorke 750 respondentov vo veku 18 až 60 rokov. Agentúru SITA o tom informoval Rastislav Kočan z prieskumnej agentúry.

Zaujímavá štatistika

Prieskum ukázal, že 45 percent populácie Slovenska si myslí, že nový koronavírus vznikol umelo v laboratóriu, 40 percent sa nazdáva, že vírus sa medzi ľudí dostal prirodzenou náhodnou cestou, a to napríklad prechodom zo zvieraťa na človeka. Približne 11 percent opýtaných konštatovalo, že na pôvod vírusu nemajú žiadny jednoznačný názor.

Zvyšné 3 percentá majú inú teóriu vzniku. „Mladší ľudia sa viac prikláňajú k teórii o prirodzenom pôvode nového koronavírusu, kým starší sú skôr prívrženci teórie o umelom vzniku v laboratóriu. Čím je človek vzdelanejší, s vyšším príjmom a sociálnym statusom, skôr preferuje ‚prirodzené‘ vysvetlenie. Naopak, ľudia s nižším vzdelaním a nižším statusom inklinujú skôr k teórii o laboratórnom pôvode vírusu,“ približuje Kočan.

Rozdielne názory na pôvod vírusu

Obyvatelia Slovenska nie sú tiež jednotní v názore, v ktorej krajine má nový koronavírus svoj pôvod. „Tí, ktorí si myslia, že nový koronavírus sa medzi ľudí rozšíril prechodom zvieracieho vírusu na človeka, si jednoznačne myslia, že geografický pôvod vírusu je v Číne. Tí, ktorí sú prívrženci ‚laboratórnej teórie‘, sú rozdelení na dve časti. Väčšina z nich si myslí, že vírus vznikol v laboratóriu v Číne. Menšia, ale stále signifikantná časť tvrdí, že vírus vznikol v laboratóriu v USA,“ podotkol Kočan.

Z prieskumu tiež vyplýva, že takmer 40 percent populácie Slovenska si myslí, že nový koronavírus vznikol prirodzeným spôsobom v Číne. Štvrtina obyvateľstva sa nazdáva, že vírus síce vznikol v Číne, ale umelým spôsobom v laboratóriu. Približne sedmina populácie (14 percent) je prívržencom teórie laboratórneho vzniku v Spojených štátoch amerických. K nejakej inej kombinácii sa prikláňa 13 percent opýtaných a 11 percent nemá vyhranený názor.

Slováci by sa dali očkovať, keby bola možnosť

Prieskumnú agentúru zaujímalo aj to, ako sa opýtaní na Slovensku pozerajú na očkovanie z perspektívy aktuálnej pandémie ochorenia Covid-19. Reprezentatívna vzorka respondentov odpovedala na otázku, či by sa v prípade, ak by existovala overená a bezpečná očkovacia látka, ktorú by oficiálne schválili európske aj slovenské úrady, nechali zaočkovať proti novému koronavírusu. „Väčšina slovenskej populácie, až 62 percent, by takúto vakcínu použila. Polovica z nich (celkovo z populácie 30 percent) by ju využila určite a druhá polovica (celkovo z populácie 32 percent) by ju použila s istým váhaním. Na druhej strane je na Slovensku menšia, ale stále signifikantná časť populácie, ktorá by očkovanie proti novému koronavírusu odmietla. Takýchto ľudí je na Slovensku až 25 percent. Nevyjasnený názor na prípadné očkovanie má 12 percent populácie,“ uviedol Kočan.

Prívržencami očkovania sú skôr mladší a vzdelanejší ľudia. „Odporcov očkovania však nájdeme relatívne silno zastúpených vo všetkých skupinách. Najviac je ich však medzi tými, ktorí sú presvedčení o teórii, že koronavírus vznikol v laboratóriu v Spojených štátoch. Medzi nimi podiel odporcov výrazne prevýšil tých, ktorí by sa proti novému koronavírusu očkovať nechali,“ uzavrel.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky