Jednou vetou

Vláda bude dnes rokovať o nedostatku financií pre Slovenský vodohospodársky podnik

Ilustračné foto

foto: TASR

Štátnemu Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) v rokoch 2005 až 2017 chýbalo 340 miliónov eur na zabezpečenie opráv a údržbu majetku. Vyplýva to z materiálu, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predkladá Ministerstvo životného prostredia SR. SVP v ňom upozorňuje, že bez zvýšeného príspevku nie je schopný garantovať bezpečnosť vodných stavieb pri ich riadnej prevádzke. Na riešenie najnaliehavejších opráv a rekonštrukcií by bolo podľa SVP potrebných minimálne 3.355.270 eur.

V dôsledku nedostatku financií pristupuje vodohospodársky podnik k núdzovým riešeniam, napríklad k obmedzeniu prevádzky alebo vypusteniu vodnej nádrže. „To má negatívny dopad na stavbu, jej užívateľov, okolie vodnej stavby i vodný tok pod vodnou stavbou a v prípade povodňových prietokov predstavujú rizikovú prevádzku,“ píše sa v materiáli. Zvyšuje to tiež riziko povodní.

Čítajte viac: Pellegrini v Budapešti navštívil výstavu Ladislava Bielika

Neuspokojivé výsledky vo výchove a vzdelávaní konštatujú viaceré správy Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) i OECD. Poukazujú na zhoršujúce sa výsledky žiakov a študentov v monitoringoch, testovaní PISA a v medzinárodnom porovnaní. Vyplýva to zo Správy o mládeži 2018, ktorú na rokovanie vlády predkladá ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Ako sa píše v správe, „Výrazným krokom ku zmene bolo vypracovanie dokumentu Učiace sa Slovensko, pričom v rámci jeho prípravy sa mohla odborná i širšia verejnosť vyjadriť k jeho obsahu. Dokument popisuje súčasný stav školstva a navrhuje možné opatrenia. Na tento dokument nadviaže Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania s konkrétnymi akčnými plánmi“.

Slovensko má šesť národných priorít v rámci implementácie globálnej Agendy 2030. Približuje ich dokument, ktorý na rokovanie vlády predkladá vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Týmito prioritami sú vzdelanie pre dôstojný život, smerovanie ku znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí či znižovanie chudoby a sociálna inklúzia. Ďalej medzi ne patria udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy, právny štát, demokracia a bezpečnosť ako aj dobré zdravie. Pre efektívnu implementáciu tejto agendy je následne nevyhnutné rozpracovať priority do vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, s merateľnými cieľmi a výsledkovými indikátormi.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky