Jednou vetou

Vláda by mala prijať viacero opatrení, ak V. Británia vystúpi z EÚ bez dohody

Národná rada
Národná rada Slovenskej republiky.

Foto: TASR

Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody, vláda SR by mala prijať viacero opatrení, rokovať o nich bude v stredu. Opatrenia sa majú týkať napríklad pobytových práv, sociálneho zabezpečenia, hospodárstva, dopravy alebo justičnej spolupráce.

Slovensko je napríklad pripravené prijať opatrenia, ktoré britským občanom žijúcim v SR zachovajú ich súčasné práva, vrátane práva na vstup a pobyt alebo zdravotného poistenia pre zárobkovo činné osoby. Britská strana totiž prisľúbila, že v tomto prípade slovenským občanom žijúcim v Spojenom kráľovstve zachová ich existujúce práva.

Britský parlament chce zmenu v dohode o brexite, Tusk rokovania odmietol

Vláda sa bude zaoberať aj Rámcovou pozíciou SR k viacročnému finančnému rámcu (VFR) EÚ po roku 2020, ktorú na rokovanie predkladá rezort diplomacie. Medzi hlavné priority Slovenska vo VFR EÚ po roku 2020 má podľa tohto materiálu patriť okrem iného aj nárast celkovej výšky tohto rámca, zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti či dostatočných a primeraných zdrojov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku. „Ide o priority a dôležité pozície s najväčším dopadom na SR, a nie o taxatívne vymenovanie všetkých oblastí, ktoré budú pre SR významné počas rokovaní o VFR 2021 – 2027,“ uvádza sa v materiáli.

Británia: Parlament neschválil Cooperovej návrh na odloženie brexitu

V roku 2018 sa na realizáciu projektu „Pripravený na prácu“ celkovo vyčerpalo 4,77 milióna eur. Z toho 4,37 milióna eur (tzv. kurzovné) bolo uhradených externému poskytovateľovi zabezpečujúcemu realizáciu vzdelávacích programov a viac ako 402.769 eur bolo uhradených uchádzačom o zamestnanie (UoZ) (príspevky na cestovné a stravné). Vyplýva to z Informácie rezortu práce k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, ktorou sa bude zaoberať vládny kabinet.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky