Jednou vetou

Vláda odklepla slovenskej justícii ďalších osem miliónov eur

Rokovanie 112. schôdze vlády SR 27. júna 2018 v Bratislave

foto: TASR

Do slovenskej justície pôjde viac finančných prostriedkov z európskych fondov. Vláda v stredu rozhodla, že súčasťou revízie Operačného programu Efektívna verejná správa bude i úprava jeho finančného plánu.

Z prioritnej osi zameranej na verejnú správu sa presunie do prioritnej osi zameranej na súdnictvo celkom osem miliónov eur. Presun navrhla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ktorá ho odôvodnila potrebou realizácie komplexnej reformy súdneho systému na Slovensku.

Nové priestory pre ministerstvo spravodlivosti – kto má pre najlepšie ponuky?

„Prejavuje sa zvýšeným dopytom po realizácii ďalších projektov zameraných na zefektívnenie súdnictva a zvýšenie vymáhateľnosti práva,“ odôvodnila. V súčasnosti je podľa rezortu vnútra síce nakontrahovaná prevažná časť alokácie, pre naplnenie cieľov operačného programu v tejto oblasti je však potrebné realizovať ďalšie národné projekty.

Doterajšia alokácia Prioritnej osi 2 s názvom Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva predstavovala sumu 40 miliónov eur. Výsledkom má byť efektívne fungujúci súdny systém, v rámci ktorého sa skráti dĺžka súdneho konania, zníži počet nevybavených vecí, minimalizuje výskyt prieťahov, čím sa zabezpečí jeden z predpokladov na zlepšenie vymáhateľnosti práva.

Ďalšie zmeny Operačného programu Efektívna verejná správa predstavujú predovšetkým úpravu jeho výkonnostného rámca a s tým súvisiacich hodnôt merateľných ukazovateľov, doplnenie nových programových ukazovateľov a úprava už existujúcich. Cieľom je najmä premietnuť do výkonnostného rámca súčasný progres v implementácii operačného programu a tým eliminovať riziko nepridelenia výkonnostnej rezervy.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky