Jednou vetou

Vláda schválila návrh na vyhlásenie roka 2020 za Rok slovenského divadla

Ilustračné foto

TASR

Rok 2020 bude Rokom slovenského divadla. Na utorňajšom zasadnutí o tom rozhodla vláda, ktorá podporila návrh Ministerstva kultúry (MK) SR zvýrazniť významné jubileá, ktoré si slovenská divadelná scéna v roku 2020 pripomína.

„Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný. Pripomenieme si 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (1. marca 1920) i 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (22. augusta 1830 v Liptovskom Mikuláši),“ uviedol rezort kultúry v návrhu. Upozornil zároveň, že v roku 2020 majú okrúhle výročia i viacerí umelci, ktorí sa výrazne podpísali pod vývoj divadelného umenia na Slovensku.

Umelci vyzývajú na podporu desatora pre budúcnosť kultúry

Rok slovenského divadla by mal podľa schváleného zámeru dominovať v činnosti divadelných scén na Slovensku, ale aj umeleckých škôl, vydavateľstiev, teatrologických pracovísk i v médiách. Cieľom je okrem pripomenutia histórie a predstavenia súčasnosti slovenskej divadelnej scény poukázať na význam divadla v kultúrnom a celospoločenskom kontexte. Ministerstvo verí, že projekt vygeneruje i aktivity, ktoré presiahnu jeho časový rámec – vznik nových divadelných inscenácií, expozícií i odborných publikácií vrátane tej, ktorá pripomenie 100 rokov SND. Aktivity súvisiace s Rokom slovenského divadla majú mať tiež prioritný význam v dotačných programoch verejnoprávnych fondov na podporu kultúry.

Na aktivity spojené s prípravou a realizáciou aktivít Roku slovenského divadla vyčlenilo MK SR v rozpočte na rok 2019 sumu 320.000 eur, v roku 2020 plánuje alokovať sumu 450.000 eur a v rámci kontraktov a limitov prioritných prostriedkov má zo svojho rozpočtu zabezpečiť i financovanie ďalších aktivít svojich rezortných organizácií v sume 1.020.000 eur.

Viskupič víta rozhodnutie stiahnuť návrh o národnostných divadlách

Ministerstvo bude koordinátorom celej kampane, ktorá sa bude realizovať z troch centier – spoluiniciátorov vyhlásenia Roka slovenského divadla – SND, Divadelného ústavu (DÚ) a Národného osvetového centra (NOC). Mediálnymi partnermi Roka slovenského divadla 2020 majú byť verejnoprávne inštitúcie – Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Rok slovenského divadla bude mať samostatnú webovú stránku, ktorá bude celoročne informovať o všetkých typoch podujatí. Bude mať slovenskú i anglickú verziu. V prvej polovici roka 2019 by sa mala uskutočniť verejná súťaž na logo, ktorým Rok slovenského divadla bude komunikovať svoje aktivity.
Návrh vyhlásiť rok 2020 za Rok slovenského divadla vychádza z deklarovaného zámeru v programovom vyhlásení vlády i konkrétnej úlohy, ktorú vláda schválila v rámci Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018 – 2020.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky