Jednou vetou

VšZP ambulanciám sľubuje, že ich bude vyplácať podľa starých zmlúv

Všeobecná zdravotná poisťovňa

foto: TASR

Všeobecná zdravotná poisťovňa dala verejný prísľub poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, združených v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP), že im bude uhrádzať výkony podľa starých zmlúv. Uviedol to riaditeľ sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti VšZP Milan Horváth.

Štátna zdravotná poisťovňa si podľa vlastných slov uvedomuje „závažnosť situácie“. „Dávame verejný prísľub všetkým poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú členom ZAPu, a ktorí doposiaľ nepodpísali predložený návrh dodatku k zmluve, ktorým sa predlžuje platnosť a účinnosť zmluvy a zvyšuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, že zdravotnú starostlivosť poskytnutú od 1. decembra 2018 až do dňa uzatvorenia novej zmluvy, respektíve do odvolania tohto prísľubu, uhradiť týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za podmienok v rozsahu a súlade s doteraz platnou zmluvou,“ zverejnil Horváth.

Dôvera a Union sú spokojné s prepoisťovacou kampaňou, VšZP ju analyzuje

Horváth priblížil, že do štvrtkového poludnia podpísalo individuálne zmluvy s VšZP 644 lekárov, združených v ZAPe, z celkového počtu 1758 členov, čo je 36,6 percenta. „Podľa našich informácií z regiónov Slovenska dochádza k podpisu ďalších zmlúv s členmi tohto združenia,“ vysvetlil Horváth s tým, že VšZP považuje preto stanovisko a konanie predstaviteľov ZAPu naďalej „za prekvapivé“.

Štát dá napokon za svojich poistencov v roku 2019 o 55 miliónov eur viac

Taktiež pripomenul, že na zvýšení platieb sa vedela VšZP dohodnúť s ostatnými zástupcami ambulantného sektora. Všeobecným lekárom pre dospelých, ktorí sú združení napríklad v Zdravite alebo v Aliancii všeobecných lekárov Slovenska, sa tak zvýši priemerná platba na poistenca o 55 centov. Všeobecní lekári pre deti a dorast by si mali polepšiť o 65 centov na pacienta, a tiež gynekológovia, a to v sume 15 centov na poistenca. Štandardná ambulancia pre dospelých tak mesačne v budúcom roku dostane o 967 eur viac, detská o 586 eur a štandardná gynekologická ambulancia dostane navyše 632 eur. Zvýšenie pocítia aj ambulancie špecialistov, konkrétne pre štandardnú ambulanciu vo výške 470 eur.

Zväz ambulantných poskytovateľov však žiada zvýšenie poplatkov od VšZP na úrovni, ktoré mu ponúkli súkromné zdravotné poisťovne. V závislosti od segmentu zdravotnej starostlivosti žiada zväz štátnu poisťovňu „o jasne špecifikované, transparentné a jednoznačne časovo termínované navýšenie úhrad“ minimálne na úrovni od 12 do 17 percent.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky