Jednou vetou

VšZP: Tvrdenia Krajčího sú politikárčením a súčasťou kampane

Ilustračné foto.

Foto: TASR

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dôrazne ohradzuje proti klamlivým obvineniam zo strany OĽaNO a ich poslanca Mareka Krajčího. Štátna poisťovňa odmieta všetky zavádzajúce informácie, ktoré boli v tejto súvislosti medializované a všetky snahy o spochybnenie procesov spojených s modernizáciou poisťovne.

Vyhlásila to hovorkyňa poisťovne Viktória Vasilenková v reakcii na tvrdenie Krajčího, že VšZP neefektívne vynakladala peniaze na spracovanie svojej pošty cez externú firmu.

VšZP vníma tieto informácie ako politikárčenie a súčasť straníckej predvolebnej kampane, ktorej odmieta byť súčasťou. „Zmluvu na digitalizáciu dokumentov so spoločnosťou Dokument Logistik riešili médiá už v roku 2017 a poisťovňa sa k nej verejne vyjadrovala, nejde teda o žiadne nové informácie či odhalenia,“ odkázala hovorkyňa s tým, že VšZP je jednou z prvých veľkých štátnych inštitúcií na Slovensku, ktorá komplexne digitalizuje registratúrne záznamy, teda všetky dokumenty, s ktorými poisťovňa pracuje.

„Ide o agendu rozsahom neporovnateľnú s agendou ostatných zdravotných poisťovní. Verejné obstarávanie na komplexnú digitalizáciu dokumentov bolo realizované v roku 2014 plne v súlade so zákonom, víťazom sa stala spoločnosť Dokument Logistik s najnižšou cenovou ponukou. Komplexná digitalizácia sa totiž týka nielen doručenej pošty, ktorá predstavuje necelú desatinu skenovaných dokumentov. Digitalizované sú zároveň všetky dokumenty, registratúrne záznamy súvisiace s činnosťou poisťovne s 3,2 milióna poistencami a zároveň aj historické dokumenty až do obdobia 25 rokov dozadu. Podľa zákona je VšZP povinná napríklad archivovať prihlášky poistencov až 15 rokov po ich smrti, prípadne po ich odchode do krajiny mimo EÚ,“ uviedla Vasilenková.

Poistenci čoraz častejšie využívajú e-schránku Sociálnej poisťovne

Podľa jej slov primárnym cieľom digitalizácie registratúrnych záznamov bolo zabezpečenie a optimalizácia služieb spojených so správou registratúrnych záznamov v papierovej a elektronickej forme. „Registratúrne záznamy – dokumenty, sú efektívne, ekologicky a moderne spracovávané, digitalizované a ich životný cyklus má byť sledovaný až do momentu ich vyradenia a následnej fyzickej likvidácie,“ vysvetlila.

Digitalizované dokumenty sú uložené na troch miestach na Slovensku – v Bratislave, Prievidzi a Prešove tak, aby zaberali čo najmenej miesta v regáloch. Denne dodávateľ pre VšZP zdigitalizuje viac ako 20.000 dokumentov. Od začiatku projektu 30. januára 2015 ide o takmer 24 miliónov dokumentov.

Výhodou elektronizácie dokumentov je podľa Vasilenkovej neporovnateľne vyššia bezpečnosť pri ochrane osobných údajov klientov. „Spoločnosť Dokument Logistik sa uzatvorením zmluvy s VšZP zaviazala k zachovávaniu mlčanlivosti. To znamená, že Dokument Logistik, ako aj osoby, ktoré sú jej zástupcami resp. zamestnancami, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách týkajúcich sa výkonu činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti pre VšZP,“ deklaruje hovorkyňa.

Krajčí: Pre pochybné hospodárenie vo VšZP podávame podnet na NKÚ

Samotnú digitalizáciu dokumentov považuje VšZP za prospešnú a veľmi efektívnu službu. „Pri niekoľkomiliónovom poistnom kmeni a denne spracovaných 20.000 dokumentoch považujeme cenu za služby externej vysúťaženej spoločnosti za adekvátnu. Verejné obstarávanie prebehlo plne v súlade so zákonom a bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. Na počet prihlásených uchádzačov VšZP nemá žiadny vplyv. Víťazný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu a splnil všetky požadované kritériá. V rámci zmluvne dohodnutej ceny je dodávateľ povinný zabezpečiť aj špeciálne prevozy dokumentov, ochranu priestorov, v cene sú aj dve stovky prístupových licencií pre pracovníkov VšZP, či práva na užívanie elektronického registratúrneho denníka,“ ozrejmila s tým, že digitalizácia takéhoto množstva dokumentov externým dodávateľom je finančne výhodnejšia.

„Navyše, počas čerpania tohto štvorročného kontraktu na celkovo osem miliónov eur sa uskutočnila ďalšia optimalizácia procesov súvisiacich s obehom dokumentácie, čo prinieslo a prinesie úsporu v porovnaní s plánovanými celkovými nákladmi.“ dodala.

Vasilenková uznáva, že v zmluve so spoločnosťou Dokument Logistik sú dohodnuté prípady, v ktorých môžu zmluvné strany od spolupráce odstúpiť. Zatiaľ sa však nevyskytli a nepotvrdili také dôvody, pre ktoré by bolo vhodné od čerpania služieb zo strany VšZP upustiť. „Aj po ukončení platnosti tejto zmluvy VšZP počíta s novým verejným obstarávaním, pretože v digitalizácii bude prirodzene pokračovať,“ uzavrela Vasilenková s tým, že VšZP je pripravená poskytnúť súčinnosť Najvyššiemu kontrolnému úradu, na ktorý sa Krajčí obrátil.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky