Jednou vetou

Výbor NRSR uľahčil možnosť odvolania policajného šéfa

Národná rada

foto: TASR

Cesta, ako odvolať prezidenta Policajného zboru SR, by mohla byť jednoduchšia v porovnaní s tým, aké pravidlá prináša vládna novela zákona o Policajnom zbore. Tá sa aktuálne nachádza v druhom čítaní a tento týždeň o nej rokoval aj Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Práve tam prešiel pozmeňujúci návrh, ktorý podmienky zjemňuje. Posledné slovo však bude mať plénum.

Vládny návrh hovorí, že minister vnútra môže odvolať policajného prezidenta pre závažné dôvody. Tie však musí odobriť aspoň trojpätinová väčšina všetkých členov brannobezpečnostného parlamentného výboru. Na druhej strane, keď rovnaký výbor bude v procese výberu odporúčať nového policajného šéfa, vtedy stačí väčšina hlasov všetkých jeho členov. To sa nepáčilo opozičnému poslancovi Ľubomírovi Galkovi (SaS), ktorý na výbore presadil pozmeňujúci návrh, aby takáto väčšina stačila aj pri jeho odvolávaní. Uspel vďaka tomu, že ho podporil aj koaličný predseda výboru Anton Hrnko (SNS).

„Je to naša zásadná pripomienka. Vládny návrh totiž betónuje policajného prezidenta vo funkcii. Zvolia ho nadpolovičnou väčšinou a budúca vláda nebude mať možnosť ho odvolať. Môj návrh to zásadne mení,“ povedal Galko.

Ako to celé dopadne, zatiaľ nevie. „Sú len dve možnosti. Buď si Anton Hrnko naozaj myslí, že môj návrh je správny a potom očakávam, že to SNS podporí aj v pléne. Druhá možnosť je, že to urobil Smeru-SD na truc, aby SNS niečo získala. V pléne to potom vyjmú na samostatné hlasovanie a neprejde to,“ dodal Galko.

Ministerstvo vnútra (MV) SR na otázku, či daný pozmeňujúci návrh vníma ako kvalitatívny posun, zatiaľ neodpovedalo. „MV posúdi všetky prijaté pozmeňujúce návrhy vo výboroch v ich vzájomnom kontexte a počas druhého čítania v pléne sa k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom vyjadrí,“ odkázal tlačový odbor.

Hrnko  zopakoval, že súčasný dobrý zákon o Policajnom zbore sa nahrádza horším, ktorý odstupuje do európsky štandardných zákonov. Ako bude SNS hlasovať o Galkovom pozmeňujúcom návrhu v pléne, zatiaľ jasné nie je.

Šokovaní študenti: Andrej Kiska nevie, čo sa deje v jeho kancelárii

Samotná vládna novela hovorí, že policajného prezidenta má naďalej vymenúvať minister vnútra, avšak až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Menovaný má byť na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Na vymenovanie má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.

Podľa zákona má byť do funkcie policajného prezidenta vymenovaný len príslušník Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere najmenej desať rokov. Minister ho bude môcť odvolať pre závažné dôvody, ktoré však bude musieť odobriť aspoň výbor.

Zmeny čakajú aj policajnú inšpekciu. Novela zákona počíta s vytvorením Úradu inšpekčnej služby, ktorý má odhaľovať a vyšetrovať trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, tiež kontrolovať zákonnosť postupu policajtov. Úrad bude riadiť šéf inšpekcie, ktorý sa má zodpovedať vláde.

Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby má menovať do funkcie vláda SR na návrh ministra vnútra. Šéfa inšpekcie budú tiež vyberať vo výberovom konaní, jeho menovanie bude tiež závisieť od odporúčania brannobezpečnostného výboru. Aj v tomto prípade bude konanie realizovať sedemčlenná výberová komisia ako pri policajnom prezidentovi. Slovo bude mať aj výbor.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky