Jednou vetou

Vysokoškoláci majú viac ako 2 týždne na prihlásenie sa na stáž v parlamente

Národná rada

foto: TASR

Vysokoškoláci majú ešte viac ako dva týždne, aby sa prihlásili na niekoľkomesačnú stáž v Národnej rade (NR) SR. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. mája. Vybraných uchádzačov pozvú na vstupné interview, ktoré by malo byť v júni. Informuje o tom Kancelária NR SR na webstránke parlamentu, kde môžu vysokoškoláci nájsť aj adresu na zasielanie prihlášok. Dvadsiaty druhý ročník stáže sa uskutoční od 23. septembra 2019 do 31. mája 2020.

 Na stáž sa môžu hlásiť študenti do 26 rokov, ktorí sú v čase podávania prihlášky aspoň v druhom ročníku vysokoškolského štúdia prvého stupňa. Musia mať dobré študijné výsledky, veľmi dobré aktívne znalosti angličtiny či francúzštiny a tiež neformálny záujem o politické dianie na Slovensku aj v zahraničí. K prihláške treba pripojiť životopis (najlepšie vo formáte Europass) s fotografiou, motivačný list, odporúčanie niektorého z pedagógov univerzity, na ktorej uchádzač študuje, a tiež súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky podklady treba zaslať do parlamentu poštou aj emailom.

Stážisti pracujú na jednotlivých odboroch kancelárie – odbore zahraničných vzťahov a protokolu, odbore pre európske záležitosti, odbore legislatívy a aproximácie práva, odbore komunikácie s médiami a verejnosťou a odbore Parlamentný inštitút, knižnici či archíve i na sekretariátoch výborov NR SR. Mali by odpracovať približne 15 hodín týždenne. „Prihlásiť sa môžu študenti vysokých škôl so zameraním najmä na politológiu, právo, žurnalistiku, ekonómiu a ďalšie spoločenské vedy,“ dopĺňa Kancelária NR SR.

Verhofstadt odmieta vyššie poplatky pre študentov z EÚ v Anglicku

Povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakteru agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. „Spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné na prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR, pripravujú podklady na legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov vyžiadané zahraničnými partnermi, vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.,“ približuje kancelária.

Skôr ako stážisti nastúpia do parlamentu, absolvujú v septembri dvojdňové úvodné školenie. Dostanú základné informácie o NR SR, jej funkciách, orgánoch, procesoch, ako aj o Kancelárii NR SR, jej organizačnej štruktúre a službách, ktoré poskytuje.

Môže vás zaujímať

Pre kauzu Dobytkár NAKA zasahovala v Bonule