Jednou vetou

Prieskum: Takto zvládajú učenie bez školy študenti

Ilustračná foto

Foto: TASR

Medzi najčastejšie metódy a spôsoby výučby, ktoré tvorili viac ako 75 percent z celkového dištančného vzdelávania, patrilo čítanie skrípt a literatúry (35,6 percenta), učenie sa z prezentácii zdieľaných pedagógom (28,9 percenta) a písanie seminárnych prác (23,1 percenta).

Viac ako 85 percent vysokoškolákov sa s prednáškou „naživo“ či výučbou cez videokonferenciu stretlo v uplynulom období okrajovo. Najčastejšie sa tak vzdelávajú formou samoštúdia, teda zo skrípt. Vyplýva to z prieskumu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorý mapoval aktuálny stav a priebeh dištančného vzdelávania na vysokých školách. Využívanie pasívnych metód výučby a nedostatočná komunikácia predstavujú podľa ŠRVŠ v súvislosti s uzatvorením škôl problém.

Ako agentúru SITA informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Ema Petriková, rada v tejto súvislosti uskutočnila prieskum, na ktorom sa v období od 20. do 26. marca zúčastnilo vyše 1 100 študentov. Zároveň tiež vypracovala sprievodcu výučbou počas uzatvorenia škôl. Zástupcovia ŠRVŠ považujú za nevyhnutné, aby všetci študenti mali napriek mimoriadnej situácii prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Nová situácia, aká tu nebola

Študenti by mali mať aj uznané nadobudnuté vzdelanie spolu s hodnotením zohľadňujúcim dané okolnosti, ako aj možnosť dokončiť letný semester 2020 s čo najmenšími posunmi v harmonograme. ŠRVŠ oceňuje všetkých vyučujúcich, ústavy, katedry, fakulty a vysoké školy, ktoré vyvinuli maximálne úsilie plnohodnotne nahradiť prezenčnú výučbu, vytvárajú množstvo materiálov a ochotne odpovedajú na otázky svojich študentov.

Z prieskumu vyplýva, že najproblematickejšie je najmä využívanie pasívnych metód výučby, teda predovšetkým samoštúdium a nedostatočná komunikácia medzí študentmi a vyučujúcimi. Tá sa týka obzvlášť otázok ubytovania, absolvovania semestra a ukončenia štúdia. Na základe dotazníka rada zistila, že viac ako 85 percent študentov sa v posledných týždňoch okrajovo stretlo s prednáškou „naživo“ alebo výučbou pomocou videokonferencie.

Presné čísla z prieskumu

Medzi najčastejšie metódy a spôsoby výučby, ktoré tvorili viac ako 75 percent z celkového dištančného vzdelávania, patrilo čítanie skrípt a literatúry (35,6 percenta), učenie sa z prezentácii zdieľaných pedagógom (28,9 percenta) a písanie seminárnych prác (23,1 percenta). Z uvedeného vyplýva, že medzi študentmi prevládajú skôr pasívne metódy výučby, pri ktorých študent nie je v priamej interakcii so svojím vyučujúcim, cvičiacim alebo prednášajúcim. Podľa prieskumu má 37 percent študentov dostatok informácií na to, aby samostatne zvládlo dištančné štúdium.

Okrem nesúrodej a niekedy chýbajúcej komunikácie je pre študentov veľkým problémom nadmerná záťaž a rozdielne nástroje, ktoré používajú jednotliví vyučujúci. ŠRVŠ práve v tejto oblasti vidí príležitosť na lepšiu koordináciu zo strany predstaviteľov vysokých škôl, fakúlt, katedier a ústavov, ale napríklad aj zo strany garantov.

„Profesor Google“

Rada odporúča taktiež využívanie technológií, ktoré podporujú vysielanie živého prenosu, napríklad pomocou YouTube, Facebooku, Instagramu alebo Twitchu. „Študenti by tak mali možnosť cítiť kontakt s vyučujúcim, mohli by sa pýtať priamo na konkrétne problémy daného učiva a neskôr by mu nezahltili mailovú schránku. Odporúčame vytvoriť skupiny alebo špeciálne účty len na tento účel,“ poznamenala rada. Dodáva, že mnoho študentov využíva k štúdiu prezentácie, ktoré im poslali ich vyučujúci. Veľkým posunom by bol aj prístup k audio nahrávke alebo poznámkam, ktoré bližšie objasňujú danú problematiku.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami.

Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti. V utorok 24. marca oznámil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), že školy budú zatvorené do odvolania.

Môže vás zaujímať

NAKA pri dnešnej protidrogovej akcii na východe Slovenska zadržala 9 osôb