Jednou vetou

Výzvou pre SR je zlepšovanie nezávislosti súdneho systému, skonštatovala EK

Ilustračné foto

Foto: TASR

Výzvou pre Slovensko zostáva zlepšovanie účinnosti súdneho systému vrátane posilnenia jeho nezávislosti, a to aj pri menovaní sudcov. Skonštatovala to Európska komisia (EK) vo svojich odporúčaniach pre Slovensko pre roky 2019 až 2020.

Podľa rezortu spravodlivosti sú zákonné predpoklady na nezávislosť súdnictva na Slovensku na štandardnej úrovni. „Potvrdzuje to aj EU Justice Scoreboard 2019, čiže hodnotenie štrukturálnej nezávislosti,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová. Problém teda podľa nej nie je v zákonnej úprave. „Zmena negatívneho vnímania nezávislosti súdnictva verejnosťou je dlhodobý proces,“ skonštatovala.

Napriek určitým zlepšeniam v efektívnosti a kvalite pretrvávajú podľa EK obavy týkajúce sa nezávislosti súdnictva. Drobová vysvetlila, že Slovensko aktívne implementuje odporúčania CEPEJ, čiže Európskej komisie pre efektívnu justíciu. „Zvýšenie efektivity justície by malo prispieť aj k celkovému zlepšeniu vnímania justície verejnosťou,“ dodala.

SaS chce umožniť voliť na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí

„Zákonná úprava voľby sudcov Ústavného súdu bola pred voľbou zmenená. Ministerstvo spravodlivosti implementovalo odporúčania Benátskej komisie, proces voľby sa stransparentnil. Momentálne je voľba sudcov v rukách poslancov Národnej rady SR,“ reagovala Drobová na odporúčania komisie týkajúce sa menovania ústavných sudcov. EK tvrdí, že prieťahy v procese menovania sudcov Ústavného súdu SR by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie súdneho systému.

Európska komisia zverejnila odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci každoročného hodnotenia európskeho semestra. Odporúčania budú predmetom diskusie na zasadnutí Euroskupiny a následne budú závery Rady k odporúčaniam Komisie prijímané na zasadnutí Rady Ecofin 9. júla.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky