Jednou vetou

Výzvu kandidovať na Európske hlavné mesto kultúry zverejnia do konca roka

Hlavná budova ministerstva kultúry, archívne

foto: TASR

Ešte pred záverom roka 2019 zverejní Ministerstvo kultúry (MK) SR výzvu slovenským mestám kandidovať na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Podať žiadosť bude možné v lehote desiatich mesiacov. Vyplýva to z návrhu rámcového zabezpečenia účasti SR na akcii EHMK – Slovenská republika 2026, ktorý v stredu odsúhlasila vláda.

„V novembri, respektíve decembri 2020 sa uskutoční tzv. stretnutie o predbežnom výbere, v ktorom skupina hodnotiteľov rozhodne o užšej nominácii miest na finálny výber,“ informuje rezort kultúry. Vybrané mestá predložia doplnené a revidované žiadosti, na základe ktorých sa na jeseň 2021, najneskôr do polovice novembra 2021, rozhodne o víťazovi. „Držiteľ titulu EHMK 2026 pri plnení všetkých podmienok získa aj peňažnú cenu Meliny Mercouriovej vo výške 1,5 milióna eur, ktorú Európska komisia udelí zo zdrojov programu Kreatívna Európa najneskôr do konca marca 2026,“ dodal rezort.

VIDEO: Historický film Favoritka získal ocenenie Európsky film 2019

Od svojho vzniku v roku 1985 pomáha akcia EHMK upevňovať povedomie o úlohe kultúry v živote miest a chráni a propaguje rôznosť kultúr v Európe. Titul sa každoročne udeľuje jednému mestu z pôvodnej členskej krajiny a jednému z novej členskej krajiny Európskej únie (EÚ), po 2020 budú v niektorých rokoch za EHMK vyhlásené až tri európske sídla. V roku 2026 bude okrem jedného slovenského mesta vyhlásené za EHMK aj jedno z fínskych sídiel.

„V súvislosti s prípravou akcie EHMK – Slovenská republika 2026 nie je zatiaľ možné vyčísliť výšku prevádzkových nákladov a nákladov na infraštruktúru, pretože tieto budú súčasťou žiadosti mesta, ktoré sa stane víťazom,“ upozorňuje rezort kultúry. Pripomína, že v rámci zabezpečenia podujatí a zázemia pre EHMK Košice v roku 2013 predstavovali celkové náklady 101,4 milióna eur. Z toho 78 miliónov boli náklady na infraštruktúru (59 miliónov eur pochádzalo zo štrukturálnych fondov EÚ) a 23,4 milióna bolo investovaných do prevádzkových nákladov.

Bratislava vyhlásila architektonickú súťaž na premenu Námestia SNP a okolia

„Akcia EHMK – Košice 2013 pozitívne prispela k rozvoju rozsahu a rozmanitosti kultúrnej ponuky v meste, podpore jeho sociálneho a hospodárskeho rozvoja, zvýšeniu domácej a medzinárodnej popularity mesta, ale tiež posilneniu medzinárodného profilu Košíc a SR,“ zdôraznil rezort kultúry v materiáli.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky