Jednou vetou

Najväčšie problémy rómskych detí – takto ich chcú začať riešiť

Ilustračné foto

Foto: TASR

Vzdelávací a sociálny systém je potrebné prispôsobiť špecifickým potrebám rómskej menšiny, tvrdí to Živena - spolok slovenských žien. Zároveň apeluje na všetky vzdelávacie inštitúcie a príslušné úrady, aby cielene pripravovali budúcich pedagógov a sociálnych pracovníkov na prácu s komunitou tak, ako im prikazuje antidiskriminačný zákon.

„Rómske deti vyrastajúce v generačnej chudobe s posunutými hranicami chápania legálnosti a základných spoločenských pravidiel nemajú v súčasných podmienkach šancu zaradiť sa do bežného fungovania v školskom systéme a neskôr na trhu práce,“ píše sa vo vyhlásení Živeny. Zároveň tvrdí, že zaostalosť prostredia, v ktorom žijú, „dáva rómskym deťom mizivú šancu na spokojné detstvo a úspešný život.“ V školskej úspešnosti týmto deťom podľa Živeny bráni nielen nevhodné domáce prostredie, ale aj nepochopenie, nepripravenosť a neznalosť problematiky zo strany učiteľov a vychovávateľov.

Živena považuje možnosti a úroveň vzdelávania za svoj prioritný záujem. „Preto sa so znepokojením dívame na pretrvávajúce predsudky a nezáujem riešiť integráciu tejto menšiny spoločnosti, hoci inklúzia je považovaná za základný princíp rozbehnutej školskej reformy,“ tvrdí spolok. Zároveň poznamenali, že vzdelávanie je celoživotný proces, a preto by mal byť umožnený nielen deťom, ale aj rómskym ženám-matkám.

Čítajte viac: Lubyová predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovný a vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR potvrdilo, že „má úprimný záujem riešiť integráciu rómskych detí a žiakov do spoločnosti a v záujme ich prípravy pre život a trh práce prispôsobiť vzdelávací systém ich potrebám.“ Dôkazom toho sú aj tri prierezové témy, ktoré prináša Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý v júni schválila vláda.

„Za kľúčovú považujeme integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania. Tieto témy v sebe zahŕňajú už konkrétne opatrenia, ako je skoré vzdelávanie v ranom detstve, ale aj účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní,“ poznamenal odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Integrácia žiakov a študentov z marginalizovaných rómskych komunít sa stala prioritnou úlohou NPRVaV a predstavuje osobitnú prierezovú prioritu programu.

Môže vás zaujímať

Pellegrini Sólymosovi: Ožral si sa? Pobil si sa? Toto by si mal urobiť!