Jednou vetou

Žaloba na Úrad pre verejné obstarávanie…

foto: TASR, zdroj: TASR
Ministerstvo vnútra (MV) SR podáva žalobu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nestotožňuje sa s výsledkami kontroly ÚVO v prípade tendra na stravovanie v Nemocnici sv. Michala, postupy kontroly považuje za nezákonné. Podľa zistení ÚVO Nemocnica sv. Michala pri tendri na prevádzkovanie stravovania za 1,6 milióna eur porušila zákon. ÚVO potvrdil 13 porušení zákona, šesť z nich mohlo mať vplyv na výsledok súťaže, jedno podľa ÚVO vplyv malo.

„Rezort vnútra rozporuje a žaluje všetkých šesť bodov, kde kontrolná skupina konštatovala, že ich zistenia mohli mať vplyv na verejné obstarávanie a v jednom prípade, že ich zistenie malo vplyv na verejné obstarávanie. Ostatné body nemali vplyv na verejné obstarávanie,“ uvádza sa v reakcii MV na zistenia ÚVO.

Čítajte viac: Most-Híd sa ani po výmene ministra vnútra nepokúsi zmeniť zákon o občianstve

Rezort poukazuje na lehoty, pri ktorých podľa neho ÚVO konalo v rozpore so zákonom. Oznámenie o začatí výkonu kontroly dostala Nemocnica sv. Michala 31. januára 2017, posledným dňom na vypracovanie Protokolu tak bol podľa ministerstva 3. máj 2017. „ÚVO však vypracoval Protokol až 12. júna 2017, čo je 42 dní po zákonnej lehote stanovujúcej maximálnu dĺžku výkonu kontroly. Predmetné rozhodnutie ÚVO, Protokol a logicky aj následná Zápisnica, sú tak v rozpore so zákonom,“ konštatuje ministerstvo.

Následne dala v júli 2017 nemocnica vyjadrenie k protokolu a ÚVO sa vyjadril až 9. mája 2018 a žiadal ďalšie vyjadrenie od nemocnice. „Uvedený postup Úradu pre verejné obstarávanie považujeme za neprimeraný, netransparentný a v rozpore s princípmi efektívnosti procesov v rámci dohľadu nad verejným obstarávaní, ako aj v rozpore s princípom legitímneho očakávania výsledku konania pre Nemocnicu sv. Michala,“ zdôraznilo ministerstvo.

Prečítajte si tiež: Bývalí redaktori spravodajstva podali žalobu na RTVS

Rezort tiež zdôrazňuje, že boli jednoznačne uvedené záväzné ceny pre pacientsku aj zamestnaneckú stravu, ako aj päť vybraných položiek bufetového sortimentu. „Toto kritérium je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré toto tvrdenie potvrdzujú, boli pri kontrole doložené,“ dodáva.

ÚVO po kontrole potvrdil, že pri verejnom obstarávaní nebol dodržaný princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Konštatuje napríklad, že predmet zákazky v súťažných podkladoch nie je opísaný nestranne, technické požiadavky nezabezpečujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nezabezpečujú čestnú hospodársku súťaž. Ďalej uvádza, že na hodnotenie kritérií boli určené pravidlá, ktoré nepodporujú spravodlivú súťaž.

Na výsledok súťaže malo podľa ÚVO vplyv to, že kritériá, ktoré boli použité na vyhodnotenie ponúk, nie sú v podobe, v ktorej boli vyhodnocované, náležitosťami zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

Môže vás zaujímať

Z Kočnerovho kamaráta Dolinského urobila RTVS anjela