Západné krajiny vyzvali Slovensko na pokračovanie boja proti korupcii

Na snímke účastníci 3. Veľkého protikorupčného pochodu na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25. septembra 2017

Foto: TASR

Päť veľvyslanectiev západných krajín ocenilo vládu SR za úsilie v boji proti korupcii a vyzvalo ju, aby pokračovala v opatreniach zameraných na podporu transparentnosti. Uvádza sa to vo vyhlásení vydanom pri príležitosti sobotňajšieho Medzinárodného dňa proti korupcii.

Vyhlásenie spoločne vydali ambasády Belgicka, Británie, Holandska, Kanady a Spojených štátov. Agentúre TASR ho zaslalo veľvyslanectvo USA.

„Naše veľvyslanectvá vítajú a oceňujú úsilie vlády Slovenskej republiky v uplynulom roku v boji proti korupcii a zároveň ju povzbudzujú, aby pokračovala v uskutočňovaní konkrétnych opatrení na podporu transparentnosti, v boji proti podvodom a trestaní tých, ktorí porušujú pravidlá,“ píše sa vo vyhlásení.

Líder v Iniciatíve pre otvorené vládnutie

Západné ambasády ocenili skutočnosť, že Slovensko je lídrom v Iniciatíve pre otvorené vládnutie (OGP) a že podporuje transparentnosť a účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch prostredníctvom prijatia ambiciózneho národného Akčného plánu.

Pozitívne tiež hodnotili kooperáciu vlády SR s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v boji proti korupcii a v zriadení Odboru prevencie korupcie na Úrade vlády.

Veľvyslanectvá privítali aj intenzívnejšiu komunikáciu medzi vládou, podnikateľskou komunitou a občianskou spoločnosťou, najmä pri vytváraní účinnejších pravidiel na ochranu whistleblowerov.

Reforma majetkových priznaní

Krokom správnych smerom je podľa citovaného vyhlásenia i pokračujúca diskusia o reforme pravidiel majetkových priznaní, ako aj zavedenie štandardizovanejších a transparentnejších výberových kritérií pre budúcich sudcov.

Ambasády však zároveň pripomenuli potrebu ďalších reformných krokov. „Dôležité výzvy, ktoré pomenúva podnikateľský sektor a občianska spoločnosť, zahŕňajú uplatňovanie etických štandardov, nezávislosť regulačných orgánov, riešenie problémov verejného obstarávania a posilnenie vyšetrovania a stíhania aktivít súvisiacich s korupciou,“ píše sa vo vyhlásení.

Pätica krajín v tejto súvislosti vyjadrila pripravenosť spolupracovať s vládou SR a občianskou spoločnosťou pri presadzovaní ďalších reforiem a dobrej správy vecí verejných.

Môže vás zaujímať

Danko: Nie je podstatná výška stožiara, ale to, že to bude dôstojné miesto(