Jednou vetou

Záujem škôl o elektronické testovania sa zvýšil takmer o 40 percent

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Ponuku elektronických testov z dielne Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) využilo v máji tohto roka 471 škôl v rámci celého Slovenska. E-testy už štvrtý rok pravidelne využívajú základné a stredné školy na školské preverovanie vedomostí žiakov v máji. Pred rokom sa do obdobného testovania zapojilo spolu 335 škôl, v tomto roku ich bolo o vyše 40 percent viac. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V máji školy overili vedomosti a zručnosti spolu viac než 27.620 žiakov na stredných aj základných školách. V systéme e-Test žiaci na vyučovacích hodinách vyplnili cez počítače spolu 37.118 e-testov.

Po úspešnej realizácii E-Maturity a E-Testovania 9 v marci a apríli tohto roka NÚCEM opäť pripravil pre školy elektronické testy z vybraných predmetov, ktoré školy využili na hodnotenie úrovne vedomostí svojich žiakov na konci školského roka. „Základné a stredné školy mali možnosť na vyučovacích hodinách využívať elektronické testy v rámci systému e-Test na overovanie vedomostí svojich žiakov v období od 6. do 31. mája. K dispozícii bolo 12 druhov testov pre základné a stredné školy vrátane e-testov z cudzích jazykov,“ uviedol rezort školstva.

„Teší ma stále rastúci záujem žiakov a škôl o elektronické testy. Oproti minulému roku ide o výrazne vyššie zapojenie škôl do systému e-Test. Myslím, že je to ďalší ukazovateľ prirodzeného a efektívneho využívania počítačov na vyučovacích hodinách. Rovnako školy s čoraz väčšou dôverou využívajú databanku školských e-testov, ktoré boli vytvorené v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania,“ uviedla riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.

Pre žiakov 4. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským boli pripravené testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, pričom o obidva testy bol rovnako záujem. Každý z nich absolvovalo vyše 7000 žiakov. Pre žiakov zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským bol prístupný test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktorého súčasťou bola aj zvuková nahrávka na overovanie kompetencie počúvania s porozumením.

SRK a českí rektori sa zhodli, že k problémom patrí podfinancovanie vzdelávania

Žiaci 7. a 8. ročníka základných škôl sa mohli otestovať z matematiky, nemeckého jazyka úrovne A2 a čitateľskej gramotnosti. „Každý z testov z matematiky a z čitateľskej gramotnosti riešilo viac ako 7000 žiakov. Z nemeckého jazyka sa otestovalo vyše 1000 žiakov. V ponuke e-testov na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským bol okrem testu z maďarského jazyka a literatúry pripravený aj test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry zameraný na počúvanie s porozumením,“ doplnil rezort školstva.

Na stredných školách bol najväčší záujem o testy zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka úrovne B1, v oboch prípadoch sa otestovalo vyše 2500 žiakov. Viac než 1000 žiakov riešilo e-test z matematiky. Takmer 180 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským vyplnilo testy z čitateľskej gramotnosti, maďarského jazyka a slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Školám, ktoré sa zapojili do elektronických testovaní, NÚCEM zašle prostredníctvom systému e-Test reporty s vyhodnotením školských testov a výsledkami ich žiakov do 18. júna.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky