Jednou vetou

Zbor justičnej a väzenskej stráže priblížil skúšku prijímacieho konania

Ilustračné foto

foto: pixabay

Informatívny pohovor, test zo slovenského jazyka, ale tiež fyzické testy, psychologické a zdravotné testy. Tým všetkým musia prejsť tí, ktorí sa chcú stať príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Zbor túto skúšku prijímacieho konania priblížil vo štvrtok.

„Stále v spoločnosti prevláda názor, že príslušníci zboru sú „bachari, dozorcovia“. Opak je však pravdou,“ približuje Denisa Gerši z generálneho riaditeľstva ZVJS.

NAKA zasahovala pre zaistené správy, mobil odovzdala aj M. Jankovská

V ústavoch pôsobia napríklad referenti, ktorí vykonávajú rôzne režimové činnosti s obvinenými a odsúdenými, ale tiež pedagógovia, sociálni pracovníci, psychológovia, personál zdravotníckeho oddelenia či príslušníci na oddeleniach logistiky zabezpečujúci chod ústavov.

V zbore pôsobia tiež špeciálne zložky, a to zásahová skupina a poriadková jednotka. „Kým zásahová skupina najčastejšie vykonáva eskortu obvinených a odsúdených, poriadková jednotka je nasadená v prípade pohotovostnej situácie v ústavoch,“ približuje Gerši.

K najnáročnejším častiam prijímacích skúšok patria okrem fyzických testov, ktorých súčasťou je aj beh, skok do diaľky, zhyby na hrazde či ľah – sed, aj psychologické testy. V roku 2018 sa ich zúčastnilo 621 osôb, úspešne ich zvládlo 408 uchádzačov. O niečo lepšiu úspešnosť mali kandidáti v roku 2017, keď podmienku duševnej spôsobilosti splnilo 70 percent z nich.

ZVJS ako ozbrojený bezpečnostný zbor plní úlohy najmä na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, dozor a dohľad nad nimi, ale tiež bezprostredné prenasledovanie obvinených či odsúdených na úteku.

Figeľ: Slovensko by malo urobiť pre prenasledovaných vo svete viac

Chráni tiež objekty zboru, zabezpečuje ochranu verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdov či prokuratúry. V súčasnosti pracuje v zbore na rôznych pozíciách takmer 4730 príslušníkov, z toho viac ako 3960 mužov a vyše 760 žien. V tomto roku bolo do služobného pomeru prijatých viac ako 170 príslušníkov.

Neobsadených je však stále 233 funkčných miest, z toho najviac v ústave Bratislava a ústave Leopoldov.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Novinka na hraniciach. Toto oznámil Matovič s Babišom v Prahe