Jednou vetou

Zbor väzenskej a justičnej stráže má fungovať elektronicky

Ilustračné foto.

Foto: TASR

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) má po novom fungovať modernejšie a elektronicky. Nový informačný systém, ktorý v ústavoch zboru zavedú, má ušetriť 520 pracovných miest a administratívne odbremení zamestnancov. TASR o tom informovala Silvia Tannhauserová z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Úrad v piatok zverejnil výzvu na projekt s názvom Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Autorom národného projektu je Generálne riaditeľstvo ZVJS. Z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu je naň vyčlenená suma 34.003.829 eur. Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra projekt schválil na svojom decembrovom zasadnutí.

Informačný systém bude tiež posilňovať bezpečnosť ústavov napríklad kamerami, ktoré budú mať dozorcovia na uniformách. Mal by sa tým znížiť počet incidentov voči nim, ale aj sťažností zo strany väznených. Ďalej bude projekt elektronicky monitorovať vozidlá, efektívnejšie vyhodnocovať bezpečnostné incidenty, a tiež monitorovať osoby a pohyb. Zbor bude tiež vedieť elektronicky monitorovať obvinených a odsúdených, a to najmä tých, v prípade ktorých hrozí riziko páchania samovrážd.

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ozrejmil, že väzni si prostredníctvom projektu zároveň osvoja zručnosti elektronickej komunikácie, čo im po prepustení na slobodu pomôže samostatne si vybaviť všetky povinnosti. Elektronizáciou veľkej časti agendy zboru sa má zrýchliť komunikácia a znížiť náklady na papier a tlač dokumentov a na samotné doručovanie.

Termín procesu s exriaditeľom SIS ešte stále nie je vytýčený

V rámci modernizácie väzenstva sa má optimalizovať aj celé riadenie i prevádzka zboru a zefektívniť činnosť všetkých úsekov, ktoré pod ZVJS patria. Aktivity sa budú zameriavať na zaobchádzanie s väznenými osobami vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, na ochranu objektov zboru, detenčného ústavu, a verejného poriadku. Tiež na bezpečnosť na súdoch, prokuratúrach či v ich blízkosti. Generálne ZVJS chce projektom inovovať a rozšíriť elektronické evidencie obvinených a odsúdených, ako aj aplikácie spojené s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody.

Projekt sa bude realizovať 38 mesiacov a zapoja sa doň všetky organizačné zložky zboru. Ten aktuálne spravuje viac ako 580 objektov, pričom vo výkone väzby je približne 1700 ľudí a vo výkone trestu odňatia slobody viac ako 8800 osôb. Výzva na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnená na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Uzávierka výzvy je 15. mája.

Môže vás zaujímať

Rezník hasí situáciu v RTVS. Problémová šéfka Hana Lyons končí, ale idú aj ďalší