Zdravotné poisťovne vítajú zmeny v dlhodobej starostlivosti, ale majú pripomienky

Ilustračné foto

TASR

Zdravotné poisťovne oceňujú snahu ministerstiev zdravotníctva a práce riešiť problematiku dlhodobej zdravotnej starostlivosti opatreniami v návrhu novelizácie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ten prináša rozsiahle zmeny v starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov. Dôvera však upozorňuje, že s peniazmi na tieto opatrenia sa v aktuálnom roku nepočítalo.

„Navyše má ísť o regulované výšky úhrad, čo nepovažujeme za správne. Neprinášajú dôraz na kvalitu starostlivosti a potláčajú konkurenčné prostredie,“ povedal PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

MZ SR ukončilo druhú etapu oddlženia nemocníc

Predkladaný návrh je v súlade s princípmi plánovanej stratifikácie, teda preklasifikovaním existujúcich lôžkových kapacít nemocníc na zariadenia následnej a dlhodobej starostlivosti. Union zdravotná poisťovňa (ZP) poukazuje na to, že zámer je v rozpore s aktuálnymi trendmi v zahraničí a kladie väčší dôraz na ústavnú následnú a dlhodobú starostlivosť ako na starostlivosť o pacienta v domácom prostredí.

„Keďže prirodzené domáce prostredie považujeme pre ľudí za najlepšie, budeme v rámci pripomienkového konania podporovať tie časti návrhu, ktoré rozširujú priestor a vylepšujú podmienky na poskytovanie domácej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol hovorca Union ZP Matej Neumann.

Zdravie: Informácie na internete môžu byť nebezpečné, upozorňuje lekár

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa k návrhu novely zákona vyjadrí v rámci medzirezortného pripomienkového konania, informovala Zuzana Štukovská z referátu komunikácie. Pripomienky predloží v stanovenom termíne, teda do 25. marca.

Návrh novelizácie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a ďalších právnych noriem prináša rozsiahle zmeny v starostlivosti o dlhodobo chorých. V nemocniciach sa budú môcť doliečovať tri mesiace, za deň pobytu si majú doplácať päť eur, zvyšok uhradia zdravotné poisťovne. V prípade, že sa budú doma o chorých starať ich blízki, budú mať po novom nárok na takzvané dlhodobé ošetrovné.

Môže vás zaujímať

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 Pavel Traubner