Jednou vetou

Združenie miest a obcí Slovenska vydalo analytickú štúdiu k sociálnym službám

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prostredníctvom autorského kolektívu odborníkov spracovalo odborný dokument, ktorý je zameraný na postavenie a úlohy sociálnych služieb na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca združenia Michal Kaliňák.

Analytická štúdia je koncipovaná do piatich tematických častí, ktoré reflektujú na poslanie samosprávy v systéme sociálnych služieb. „Štúdia tiež zohľadňuje aktuálne trendy vývoja dopytu po sociálnych službách, ktoré sú podkladom na prognózovanie do roku 2026, financovanie sociálnych služieb, a venuje sa otázkam zamestnanosti, ktoré súvisia s ich poskytovaním a procesom deinštitucionalizácie,“ priblížil Kaliňák.

Súčasťou dokumentu sú aj návrhy a odporúčania opatrení vhodné pre ďalšie rozhodovanie všetkých relevantných aktérov v danej oblasti. Reagujú na analýzu vývoja a poslania samosprávy na Slovensku po roku 1989. Taktiež na súčasný stav, trendy a prognózy poskytovania sociálnych služieb prioritne z pohľadu miestnej územnej samosprávy a deinštitucionalizácie, vrátane viaczdrojového financovania. „Preto ju môžeme vnímať ako koncepčný dokument vhodný pre sociálnych partnerov, prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb,“ podotkol Kaliňák.

Sociálne služby sú podľa predsedníčky sociálnej sekcie Rady ZMOS a členky autorského kolektívu Boženy Kováčovej prejavom prirodzenej a viacgeneračnej solidarity v spoločnosti, pritom ich rozsah, ako aj kvalita závisia od finančných prostriedkov i adresnej pomoci prijímateľom. „V publikácii sa venujeme kľúčovým faktorom, ktoré spájajú historický vývoj, súčasný stav i budúce trendy do uceleného, v podstate smerodajného materiálu,“ spresnila.

Analytická štúdia bola schválená Riadiacim výborom Národného projektu (NP) Centrum sociálneho dialógu II. Je verejne prístupná na webovej stránke ZMOS, v lište na pravej strane, pod NP Centrum sociálneho dialógu SR.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky