Jednou vetou

Zemanová navrhuje zákonom zakázať konzumáciu mäsa zo psa či mačky

Poslankyňa NR SR Anna Zemanová (SaS).

Foto: TASR

Konzumácia mäsa a zhotovovanie výrobkov zo spoločenského zvierat (pes, mačka, fretka) by sa mal zákonom zakázať. Myslí si to poslankyňa Národnej rady SR za SaS Anna Zemanová, ktorá zákaz navrhuje v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o veterinárnej starostlivosti.

Zviera by už nemalo byť vecou, ale cítiaca bytosť

Navrhuje aj to, aby vlastník psa mohol v prechodnom období do 29. februára 2020 požiadať o kastráciu psa na náklady štátu. Podľa poslankyne by to pomohlo najmä sociálne slabším skupinám vyhnúť sa neželenému potomstvu psa. Pozmeňujúcim návrhom chce tiež dosiahnuť, aby Komora veterinárnych lekárov SR poskytovala na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, obce, prevádzkovateľa útulku alebo súkromného veterinárneho lekára, údaje o predchádzajúcich vlastníkoch psa z centrálneho registra spoločenských zvierat.

Navrhuje aj ďalšie úpravy týkajúce sa registra spoločenských zvierat. Chce, aby údaje o novom vlastníkovi musela do centrálneho registra spoločenských zvierat nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa, pričom v tej istej lehote by musel aj nový vlastník nahlásiť nadobudnutie vlastníctva psa. Za nesplnenie povinnosti by hrozila pokuta od 400 do 1000 eur.

Poriadna psina – párty pre psa v reštaurácii

Okrem toho Zemanová navrhuje, aby sa pri registrácii psa uvádzalo aj číslo čipu matky, ak je tento údaj známy. Rovnako presadzuje, aby pes starší ako 12 týždňov, ktorý nie je očipovaný, bol považovaný za opustené zviera a prešiel by tak do vlastníctva štátu.

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti má definovať zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti týraniu zvierat. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku. Novelou rieši tiež trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Agrorezort si od novely sľubuje aj efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním. Posilnia sa totiž právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez policajtov.

SaS: Nové kritériá na voľbu ústavných sudcov potvrdzujú snahu ovládnuť ÚS SR

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky