Jednou vetou

Zmeny v Obchodnom zákonníku otvorili rokovací deň NRSR

Ilustračné foto

Foto: TASR

Zmeny v Obchodnom zákonníku či pri výbere kandidátov na európskeho prokurátora z dielne ministerstva spravodlivosti zamestnali poslancov Národnej rady SR v úvode druhého rokovacieho dňa 43. schôdze. Oba návrhy prešli poslanci bez diskusie.

Obchodný zákonník sa mení na základe európskej smernice. Majú sa odstrániť prekážky v cezhraničnom investovaní alebo pri účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tiež sa má zaviesť nová úprava odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti či nová úprava významných obchodných transakcií so spriaznenými osobami.

Verejní funkcionári majú posledné dni na podanie majetkových priznaní

Zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre má pri výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora vypustiť vekové obmedzenie 40 rokov. Ako postačujúca sa podľa ministerstva javí podmienka, že uchádzač najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky