Jednou vetou

ZMOS pracuje na zásadnej modernizácii miestnej územnej samosprávy

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) už takmer rok realizuje národný projekt zameraný na modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Ide o aktivity zamerané na zásadné reformy v prostredí miest a obcí, pričom sa projekt orientuje na viacero tematických oblastí. Informoval o tom hovorca združenia Michal Kaliňák.

Projekt reaguje na viaceré kľúčové aspekty činnosti miestnej územnej samosprávy a jeho záverom v roku 2021 bude formulovanie dokumentu. Ten sa bude týkať takzvaného nového komunálneho manažmentu, teda nového systému optimálneho fungovania miest a obcí s prihliadnutím na doterajší vývoj, prichádzajúce trendy, skúsenosti a aplikačnú prax miestnej územnej samosprávy v krajinách V4. Súčasťou projektu je ako prierezová aktivita oblasť smart.

„V rámci tejto agendy v regiónoch organizujeme informačné workshopy s názvom „Smart ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy“ zamerané na prípravu územia na agendu smart, ktorá poskytuje komplexné, inovatívne a udržateľné riešenia. Každý rok pripravujeme viaceré takto zamerané podujatia v rôznych regiónoch, kde starostovia, primátori, respektíve odborní zamestnanci samospráv V4 a odborníci v danej téme predstavujú svoje konkrétne a v praxi osvedčené smart riešenia pre energetiku, odpadové hospodárstvo, verejnú dopravu, smart agendu a zdieľanú samosprávu,“ priblížil Kaliňák.

Rybníček bude kandidovať na prezidenta Únie miest Slovenska

Každé dva mesiace predstavuje združenie tri úspešné a v praxi osvedčené riešenia samospráv, ktoré nazýva príkladmi dobrej praxe. Ku každému z nich spracuje manuál s názvom Kroky k úspechu. Cieľom projektovej aktivity Včasná intervencia je zvyšovanie informovanosti miestnej územnej samosprávy o aktuálnej legislatíve s cieľom minimalizovať riziká spojené s prijímaním rozhodnutí v súlade s aktuálnou, a teda platnou legislatívou.

V rámci aktivity rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy sa sústreďuje ZMOS na audit kľúčových prenesených a originálnych kompetencií vrátane ich finančného zabezpečenia na úrovni miestnej územnej samosprávy. V priebehu roka predstaví aj audit fungovania spoločných obecných úradov a následne bude formulovať východiská na podporu medziobecnej spolupráce, od čoho očakáva zvýšenie miery kooperácie a integrácie samospráv pre výkon svojich agend.

Zastupiteľstvo v Trnave bude rozhodovať o vystúpení zo ZMOS-u

„Projekt je koncipovaný pomerne široko, tak do vnútra miestnej územnej samosprávy, ako aj smerom k orgánom štátnej správy a pritom má výrazný zahraničný kontext s presahmi na nové trendy. Akceptujeme pritom fakt obrovského množstva kompetencií na pleciach miest a obcí vrátane potreby zásadných systémových zmien a modernizácie miestnej územnej samosprávy,“ uviedol Kaliňák.

Od leta minulého roka v rámci projektu zrealizovali desať podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 600 predstaviteľov samosprávy. Na jednotlivých projektových aktivitách participuje celkovo 118 odborníkov.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky