Jednou vetou

Zrušenie striedania letného a zimného času podporuje 65 percent Slovákov

Medzi hlavnú nevýhodu zmeny času je porušenie ľudského biorytmu

Foto: autorská koláž hlavne.sk, Shutterstock

Zrušenie striedania letného a zimného času podporuje 65 percent Slovákov, 69 percent je za používanie letného času. Vyplýva to z novembrového prieskumu agentúry Go4insight.

„V prieskume sa za zachovanie striedania času vyslovilo 35 percent populácie Slovenska, zrušenie striedania času podporuje 65 percent obyvateľov. Zrušenie striedania času podporujú výrazne viac starší ľudia. Za zrušenie striedania času sa o niečo viac vyslovili aj muži a ľudia žijúci vo väčších mestách,“ informovala agentúra.

Podľa výsledkov prieskumu si 30 percent podporovateľov zrušenia striedania času myslí, že tieto zmeny majú zlý vplyv na ich organizmus. Ďalších 15 percent z nich má problém zvyknúť si na striedania a zdravotný dôvod uviedlo celkovo 52 percent z nich. Zmena času nemá zmysel podľa 29 percent tých, ktorí sú za jej zrušenie.

Zimný čas nám nevyhovuje, chceme letný – kritizujú Slováci návrh Ministerstva práce

Podporovatelia zachovania striedania času argumentujú, že je to tradícia, ktorá sa osvedčila. Podľa agentúry si to myslí až 40 percent z nich. Ďalším 25 percentám striedanie času vyhovuje, 19 percent si myslí, že jeho zachovaním sa lepšie využíva denné svetlo.

Pri otázke, ktorý čas by malo používať Slovensko, či letný alebo zimný, označilo 32 percent respondentov možnosť určite letný, skôr letný vybralo 37 percent. Zimný čas by si jednoznačne vybralo 13 percent opýtaných a zvolilo by si ho aj ďalších 18 percent. Celkovo by si tak podľa agentúry letný čas vybralo 69 percent populácie Slovenska, kým zimný zvyšných 31 percent.

Striedanie letného a zimného času má podľa Danka svoje opodstatnenie

„Letný čas jednoznačne preferujú všetky základné socio-demografické skupiny obyvateľstva. Neboli zistené ani žiadne výrazné rozdiely medzi preferenciami obyvateľov západného a východného Slovenska. O niečo viac priaznivcov zimného času je medzi ľuďmi na dôchodku, ale aj v tejto kategórií majú prevahu zástancovia letného času,“ ozrejmila výskumná agentúra.

Reprezentatívnu vzorku novembrového prieskumu tvorilo 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov. Prieskum bol realizovaný metódou multimode – kombináciou osobného a online dopytovania.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky