Ábel Ravasz: Pri financovaní komunitných centier v budúcnosti je možný český scenár

Vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz

foto: TASR

Financovanie komunitných centier by sa v budúcnosti mohlo ubrať "českou cestou", ich prevádzku by teda zabezpečovali samosprávy podporované dotačnou činnosťou štátu. Myslí si to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).

Vyjadril sa tak v súvislosti s ostatným rokovaním vlády (25.4.), na ktorom predkladal správu o svojej činnosti za rok 2017. Okrem iného v nej informoval o rozbiehaní štyroch národných projektov vrátane toho, ktorý sa týka komunitných centier v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Pri tejto príležitosti upozornil na potrebou udržateľnosti projektov financovaných v súčasnosti zo zdrojov EÚ. „V súčasnosti máme približne 200 komunitných centier, ich drvivá väčšina je viac-menej financovaná z eurofondov. Je ale potrebné si povedať, ako budeme financovať ich prácu po skončení programovacieho obdobia v roku 2020,“ skonštatoval splnomocnenec vlády.

Súhlasí pritom s názorom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD)  upozorňujúceho na to, že komunitné centrá, ktoré poskytujú oporný bod pre terénnych pracovníkov priamo v rómskych komunitách, majú charakter sociálnej služby. Mali by byť preto spravidla financované z obecných rozpočtov. „Takouto cestou, kde časť nákladov prevzali na seba obce a štát vypomáha dotáciami, sa vybrala Česká republika, možno k takémuto modelu smerujeme aj my,“ povedal Ravasz. Upozornil zároveň i na to, že niektoré druhy terénnej práce by mal na seba prevziať štát. „Sú napríklad asistenti osvety zdravia v rámci projektu Zdravé regióny alebo členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), tieto činnosti nepatria k sociálnej práci. Toto by som chcel mať prevzaté do štátnej správy,“ uviedol Ravasz.

V prípade komunitných centier rozbehol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2017 prvú fázu národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) nadobudlo účinnosť 6. marca 2017. K 31. decembru 2017 sa do projektu zapojilo 55 prevádzkovateľov komunitných centier. Plánovaná cieľová hodnota podporených komunitných centier je 130. Schválená výška NFP je 18.688.726,30 eura.

Môže vás zaujímať

Na MZ SR majú fungovať etické komisie pre zdravotnícke pomôcky