Jednou vetou

Ábel Ravasz: Pri financovaní komunitných centier v budúcnosti je možný český scenár

Vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz

foto: TASR

Financovanie komunitných centier by sa v budúcnosti mohlo ubrať "českou cestou", ich prevádzku by teda zabezpečovali samosprávy podporované dotačnou činnosťou štátu. Myslí si to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).

Vyjadril sa tak v súvislosti s ostatným rokovaním vlády (25.4.), na ktorom predkladal správu o svojej činnosti za rok 2017. Okrem iného v nej informoval o rozbiehaní štyroch národných projektov vrátane toho, ktorý sa týka komunitných centier v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Pri tejto príležitosti upozornil na potrebou udržateľnosti projektov financovaných v súčasnosti zo zdrojov EÚ. „V súčasnosti máme približne 200 komunitných centier, ich drvivá väčšina je viac-menej financovaná z eurofondov. Je ale potrebné si povedať, ako budeme financovať ich prácu po skončení programovacieho obdobia v roku 2020,“ skonštatoval splnomocnenec vlády.

Súhlasí pritom s názorom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD)  upozorňujúceho na to, že komunitné centrá, ktoré poskytujú oporný bod pre terénnych pracovníkov priamo v rómskych komunitách, majú charakter sociálnej služby. Mali by byť preto spravidla financované z obecných rozpočtov. „Takouto cestou, kde časť nákladov prevzali na seba obce a štát vypomáha dotáciami, sa vybrala Česká republika, možno k takémuto modelu smerujeme aj my,“ povedal Ravasz. Upozornil zároveň i na to, že niektoré druhy terénnej práce by mal na seba prevziať štát. „Sú napríklad asistenti osvety zdravia v rámci projektu Zdravé regióny alebo členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), tieto činnosti nepatria k sociálnej práci. Toto by som chcel mať prevzaté do štátnej správy,“ uviedol Ravasz.

V prípade komunitných centier rozbehol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2017 prvú fázu národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) nadobudlo účinnosť 6. marca 2017. K 31. decembru 2017 sa do projektu zapojilo 55 prevádzkovateľov komunitných centier. Plánovaná cieľová hodnota podporených komunitných centier je 130. Schválená výška NFP je 18.688.726,30 eura.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie