Jednou vetou

Agentúra rozvoja vodnej dopravy sa zruší

Ilustračné foto

Foto: TASR

Do zákona o vnútrozemskej plavbe sa doplnia niektoré ustanovenia, ktoré si vyžiadala aplikačná prax. Zároveň sa podľa novely tohto zákona zruší Agentúra rozvoja vodnej dopravy. Právna norma z dielne rezortu dopravy, ktorá tieto novinky prináša do praxe, nadobúda vo štvrtok 1. novembra účinnosť.

Po novom sa do zákona doplnia ustanovenia o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, čo v právnej úprave od roku 2000 nebolo upravené. Tiež sa doplnia ustanovenia týkajúce sa doručovania určitých dokumentov vydávaných Dopravným úradom a ministerstvom v listinnej podobe.

„Precizujú sa ustanovenia týkajúce sa odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave a vydávania licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravy,“ opísalo tiež ministerstvo dopravy.

Súčasne sa v novele dopĺňa pre Dopravný úrad aj možnosť vykonať technickú prehliadku malého plavidla poverenou osobou podobne, ako je to pri takzvaných veľkých plavidlách. Zároveň sa novelou upravujú ustanovenia v zákone týkajúce sa lodných listín, zriadenia požičovne plavidiel, odstraňovania plavidiel z vodnej cesty a prístavu, priestupkov a správnych deliktov. Zmeny si podľa ministerstva vyžiadali aj úpravu v sadzobníku správnych poplatkov.

Gajdoš si koleduje o ďalší škandál. Toto ide nakupovať za milióny!

Novelou zákona sa tiež preberajú niektoré ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. Poslanci Národnej rady SR zároveň schválili k novele aj pozmeňujúci návrh Tibora Bastrnáka (Most-Híd), ktorým sa zruší Agentúra rozvoja vodnej dopravy, ktorá bola ako rozpočtová organizácia zriadená k 31. decembru 2010.

„Ministerstvo dopravy prehodnotilo opodstatnenosť ďalšej existencie samostatnej rozpočtovej organizácie a z dôvodu optimalizácie systému procesov verejného sektora bude jej úlohy vykonávať príslušný útvar ministerstva ako právny nástupca agentúry,“ priblížil Bastrnák.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie