Jednou vetou

Agropotravinári chcú prekonzultovať programové vyhlásenie pred jeho prijatím

Ilustračné foto

foto: TASR

Tak zásadný dokument nemôže podľa Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR odísť na schválenie do vlády bez toho, aby sa k nemu nevyjadrili zástupcovia slovenských poľnohospodárov a potravinárov

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) vyzýva agrorezort, aby programové vyhlásenie vlády za oblasť agropotravinárstva neodišlo na schválenie do vlády bez toho, aby sa k nemu nevyjadrili zástupcovia slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Rada preto vyzýva ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského a štátneho tajomníka agrorezortu Martina Fecka na urýchlené stretnutie k príprave tohto vyhlásenia.

„Tak zásadný dokument nemôže odísť na schválenie do vlády bez toho, aby sa k nemu nevyjadrili zástupcovia slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Nechceme fungovať spôsobom o nás bez nás, s tým sa nevieme stotožniť,“ uviedol vo štvrtok predsedajúci RPPS SR a zároveň predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv chce byť v každom prípade nápomocná a ústretová pri príprave a naplnení Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024. Jej zástupcovia sú pripravení na okamžité stretnutie k tomuto materiálu.

Programové vyhlásenie vlády v kapitole agropotravinárstva musí byť podľa RPPS SR konkrétnym a systémovým nástrojom štátu, ktorý predstaví, akým spôsobom chce počas najbližších štyroch rokov ozdravovať domáci poľnohospodársky a potravinársky sektor. „Aj táto doba, dopady nákazy na ekonomiku celého sveta, ukazuje, že čas nazvyš nemáme a rovnako ani zbytočný priestor na experimentovanie pri určovaní ďalšieho vývoja odvetvia“, dodal Emil Macho.

Okrem riešenia dopadov koronavírusu na plynulý chod podnikov je pred Slovenskom aj ukončenie schvaľovacieho procesu Národného strategického plánu SR vychádzajúc zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020. Zároveň aj príprava novej potravinovej stratégie „Z farmy na stôl“ ako jedného z oporných bodov Európskej zelenej dohody na riešenie následkov klimatických zmien a ďalšie výzvy, pred ktorými stojí slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

„RPPS pripravila návrh spoločných téz k Programovému vyhláseniu vlády SR, ktorý ešte minulý týždeň poslala nielen ministrovi pôdohospodárstva a jeho štátnemu tajomníkovi, ale aj všetkým agropotravinárskym lídrom za jednotlivé koaličné strany,“ uzavrela hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie