Jednou vetou

Automobilový priemysel je podľa Žigu chrbtovou kosťou ekonomiky SR

Minister hospodárstva SR Peter Žiga (SMER-SD)

foto: TASR

Automobilový priemysel je chrbtovou kosťou ekonomiky SR. Uviedol to na margo jeho dôležitosti šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) po rokovaní vlády, ktorá materiál o návrhu opatrení na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete v stredu schválila. Rokovanie o tomto materiáli vládny kabinet prerušil 3. apríla, podľa Žigu pre požiadavky členov vlády na väčšiu konkretizáciu opatrení.

„Prijali sme 21 uznesení v rámci stredajšieho rokovania vlády (k tomuto bodu), kde v spolupráci s jednotlivými ministerstvami sa budeme snažiť priniesť opatrenia, ktoré pomôžu postaveniu automobilového priemyslu. Uznesenia sú však formulované tak, že nebudú platiť len pre automobilový priemysel, ale pre podnikateľské prostredie všeobecne,“ oznámil.

Podľa Žigu by sa mal napríklad zvýšiť tzv. superodpočet na vedu a výskum zo súčasných 100 % na tohtoročných 150 % a budúcoročných 200 %. „Bude sa tiež zvyšovať nezdaniteľná položka z príjmov pre zamestnancov,“ povedal.

V Nemecku sa diskutuje o tom, ktorý pohon pre e-autá treba podporovať

Automobilový priemysel je podľa Žigu taký významný, že vláda podpíše memorandum so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP) SR. „Jednotlivé opatrenia, ktoré sme aj v stredu prijali, sú prvým krokom, takou vykopnutou loptou, a začíname hrať,“ povedal. Po podpise memoranda bude podľa neho nasledovať ďalšie stretnutie so ZAP SR, kde budú vláda so ZAP SR diskutovať o prijatí ďalších opatrení v tomto roku.

„Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím slovenského hospodárstva a svojou podstatou ovplyvňuje rozvoj viacerých priemyselných odvetví. V súčasnosti zamestnáva viac ako 130.000 pracovníkov a priamo či nepriamo ovplyvňuje tvorbu viac ako 250.000 pracovných miest. Zároveň generuje 44 % HDP z priemyselnej výroby a tým, že sa podieľa 40,2 % na exporte, významným spôsobom prispieva k pozitívnej obchodnej bilancii Slovenska,“ zdôraznil dôležitosť automobilového priemyslu rezort hospodárstva SR.

Automobilový priemysel je na Slovensku podľa MH SR významne závislý od zahraničných investorov, pričom nezahŕňa len výrobcov vozidiel, ale aj dodávateľské reťazce.

Šefčovič Automobilový sektor SR sa musí aktívnejšie zapojiť do výroby batérií

Ministerstvo hospodárstva SR spolu so zástupcami automobilového priemyslu identifikovali viacero bariér, ktoré súvisia so zmenami v podnikateľskom prostredí v SR a ktoré z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska zhoršujú podmienky na trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu SR nielen u finálnych producentov, ale najmä u dodávateľov.

Podľa MH SR hrozí, že pôsobením týchto bariér postupne dôjde k presunu projektov niektorých výrobcov do okolitých krajín a k ohrozeniu získavania nových projektov pre existujúce výrobné kapacity. Prejaviť sa to môže aj v neschopnosti niektorých výrobcov konkurovať pri schvaľovaní projektov so svojimi internými konkurentmi (výrobnými závodmi tých istých značiek) lokalizovanými v iných členských štátoch Európskej únie.

MOTO: 100 rokov značky Citroën – ikonický model Traction Avant

Predkladaný vládny materiál identifikuje a navrhuje riešenia pre tri bariéry, a to nestabilitu a nesystémovosť vývoja podnikateľského prostredia s priamym dosahom na rýchly a nepredvídateľný rast nákladov, ďalej nízku úroveň výskumno-vývojových aktivít, rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií a sieťovania aktérov, ako aj nedostatočne vytvorené prostredie na uplatnenie princípov obehového hospodárstva v automobilovom priemysle.

MH SR v materiáli doplnilo, že identifikované bariéry a návrhy riešení z nich vyplývajúcich sú výsledkom analytických materiálov Zväzu automobilového priemyslu SR, ako aj analytických podkladov, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo v rámci vládou schváleného komplexného dokumentu s názvom Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030. Úlohy, ktoré z materiálu vyplývajú, sú premietnuté do návrhu uznesenia vlády SR s cieľom znížiť, respektíve odstrániť, negatívny vplyv identifikovaných bariér na ďalší vývoj automobilového priemyslu, a tým aj na konkurencieschopnosť hospodárstva SR.

Môže vás zaujímať

Slovenské domácnosti by mohli mať od budúceho roka lacnejšiu elektrinu