Jednou vetou

Banky si chcú posvietiť na odmeny finančných sprostredkovateľov

Ilustračné foto.

Foto: pixabay

Ministerstvo financií (MF) SR nemusí u bánk nájsť podporu pri svojich zámeroch regulovať odmeňovanie finančných sprostredkovateľov. Finančné domy hodnotia spoluprácu so sprostredkovateľmi pozitívne, tvrdia, že dbajú na ich kvalitu a sú presvedčené, že zvýšiť ochranu spotrebiteľov ide aj inými spôsobmi.

Banky služby finančných sprostredkovateľov využívajú najmä pri úveroch. „Služby externých sprostredkovateľov využívame iba pri poskytovaní hypoték a ich podiel na nových obchodoch je dlhodobo na úrovni 50 %,“ vyčíslila hovorkyňa Prima banky Eva Čonková.

Priblížila, že banka dlhodobo spolupracuje s nízkym počtom sprostredkovateľov a spoluprácu s nimi prehodnocuje pravidelne na základe jej kvality. Ostatné oslovené banky TASR nechceli prezrádzať, aký je podiel takýchto sprostredkovaných pôžičiek. „Spolupracujeme so všetkými väčšími sprostredkovateľskými spoločnosťami a ich podiel tvorí primeranú časť obchodnej produkcie v segmente obyvateľstva,“ priblížila hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zuzana Ďuďáková. ČSOB uviedla, že ide o interný údaj, Slovenská sporiteľňa sleduje, do akej miery sa uskutočňuje produkcia cez sprostredkovateľov a do akej cez sieť banky.

Kvalitní sprostredkovatelia

Novela z dielne Ministerstva financií (MF) SR sa zaoberá reguláciou výšky odkupnej hodnoty v životnom poistení. Zaviesť sa má aj maximálna výšku odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie, ktorá je stanovená na 1,5 % zo sumy sprostredkovaného úveru. Táto suma bude sprostredkovateľovi vyplácaná raz ročne, počas obdobia troch rokov v rovnakých splátkach. Zároveň sa má upraviť spôsob výpočtu ročných príspevkov pre samostatných finančných agentov, tak aby sa jednotlivé subjekty podieľali na príspevkoch spravodlivejšie.

Finančné domy tvrdia, že pri výbere sprostredkovateľov hľadia na ich kvalitu. Nie všetky sú preto presvedčené, že v tejto oblasti finančného trhu je potrebná regulácia, najmä čo sa týka nastavenia odmeňovania. „Vo všeobecnosti sa domnievame, že ochranu spotrebiteľa je možné zabezpečiť inými nástrojmi, ktoré zvýšia kvalitu a objektivitu sprostredkovania,“ skonštatovala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Regulácia ako riešenie

Prima banka má so sprostredkovateľmi dobré skúsenosti. „Sme presvedčení, že celoplošná regulácia v tomto prípade nie je potrebná. Malo by byť zodpovednosťou jednotlivých bánk mať pod kontrolou vzťah so svojimi sprostredkovateľmi,“ doplnila Čonková. VÚB si tiež nemyslí, že je nutná regulácia v oblasti províznych podmienok. „Pokiaľ existuje priestor na reguláciu, mala by sa primárne venovať zvýšeniu kvality a zodpovednosti. Naopak, zásahy do finančnej stability môžu teoreticky viesť k zníženiu kvality, či obmedzeniu konkurenčného prostredia medzi jednotlivými sprostredkovateľmi,“ tvrdí vrchný riaditeľ retailového bankovníctva a člen predstavenstva VÚB Martin Techman.

Slovenská sporiteľňa verí vo férové nastavenie podmienok. „Veríme, že finančné sprostredkovanie by malo byť založené na princípe partnerstva, preto by sme privítali takú legislatívu, ktorá by zabezpečila férové podmienky pre banky, sprostredkovateľov a v neposlednom rade aj pre klientov,“ doplnila hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková.

Môže vás zaujímať

Vinári nepovažujú zavedenie spotrebnej dane ani kolkovanie vína za vhodné opatrenia