Jednou vetou

BBSK na cesty potrebuje 20,5 milióna eur, poslanci rozhodnú o spolufinancovaní

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Vnútorný obchvat Banskej Bystrice, kompletná rekonštrukcia ciest medzi Dolnou Strehovou a Lučencom, ako aj úsekov ciest medzi Breznom a Kokavou nad Rimavicou sú cieľom troch projektov, spolufinancovanie ktorých zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) budú vo štvrtok (28. 2.) schvaľovať krajskí poslanci na zasadnutí v Banskej Bystrici.

Kiska vymenuje do funkcie guvernéra NBS Kažimíra

S realizáciou kraj začne hneď ako bude mať súhlas riadiaceho orgánu. Informovala hovorkyňa BBSK Marcela Glevická.

„BBSK sa cez Banskobystrickú regionálnu správu ciest uchádza o financovanie z eurofondov viac než 90 kilometrov úsekov ciest. Usiluje sa cez tieto projekty vyčerpať maximum z možnej alokovanej sumy, ktorá je vo výške 20,5 milióna eur. Rekonštrukciami sa významne zvýši bezpečnosť a komfort obyvateľov, ktorí dochádzajú za prácou i voľnočasovými aktivitami. Zároveň sa zlepší dostupnosť priemyselných parkov v regióne a ich napojenie na cesty prvej triedy, čo zvyšuje konkurencieschopnosť a podporuje zamestnanosť,“ priblížila Glevická.

Jedným z troch projektov je rekonštrukcia takmer 50-kilometrového úseku cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a cesty a mostov II/591 s cestným násypom pred obcou Horný Tisovník. Predpokladaná dĺžka opravy cesty II/585 je viac než 16 kilometrov a počíta sa tiež s rekonštrukciou piatich a obnovou siedmich mostov.

Ferencz: Rezort hospodárstva pri OZE ruší tzv. stop stav

Na ceste II/591 pred obcou Horný Tisovník sa má rekonštruovať úsek dlhý vyše 32 kilometrov spoločne s mostami. Pribudne i osvetlenie priechodov pre chodcov v obciach.

„Kraj zdedil takmer polovicu ciest od štátu v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Z vlastných zdrojov v rozpočte nemáme šancu ich opraviť, preto treba využiť každú možnosť a každý cent z eurofondov, ktoré do BBSK v predchádzajúcom období neprichádzali a doplácajú na to občania. Rovnako tak pri každej príležitosti komunikujeme s vládou, či už na jej výjazdových zasadnutiach i osobných stretnutiach o potrebe dofinancovania ďalších opráv ciest v kraji,“ zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.

„Rovnako sú to úseky, po ktorých dochádzajú ľudia za prácou do priemyselných parkov v regióne vo Vígľaši, Detve, Lučenci a Malom Krtíši. Každé zlepšenie cestnej infraštruktúry pomáha aj zníženiu nehodovosti na cestách,“ uviedol šéf kraja.

Ďalší z projektov sa týka okresov Brezno a Poltár, ide o cesty II/529 a III/2724. Je to dopravný koridor spájajúci Horehronie a Podpoľanie na cestnom ťahu Hriňová – Lom nad Rimavicou – Brezno, ktorý je dôležitým dopravným ťahom bez možnosti obchádzky.

V ročných prioritách sú aj pozemkové úpravy v okresoch Revúca

Ako Lunter dodal, dobudovaním cesty III/2419 v Banskej Bystrici kraj prepojí cesty I. triedy smerujúce na Donovaly a Brezno, čím efektívne dokončí vnútorný severný obchvat Banskej Bystrice. Odľahčí sa tým doprava v uliciach mesta, rovnako ako preťažená križovatka R1 – Podlavice centrum.

Zároveň sa vďaka dokončeniu mimoúrovňovej križovatky výrazne zjednoduší napojenie obyvateľov najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová na obchvat mesta, teda na cestu R1 a na cestu v smere Šturec a Donovaly.

Glevická pripomenula, že BBSK v súčasnosti nemôže byť žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, spolufinancovanie a spoluprácu v rámci programu IROP z dôvodu zákazu čerpať eurofondy po predchádzajúcom vedení kraja.

„Ak sa BBSK podarí získať celú alokáciu z eurofondov, o ktorú sa snaží a na jej vyčerpanie apeluje i vláda, bude na spolufinancovanie z krajského rozpočtu potrebné vyčleniť dva milióny eur. Keby sa kraj mohol uchádzať o tieto peniaze sám, bola by suma o polovicu nižšia,“ doplnil v súvislosti so štvrtkovým rozhodovaním krajského parlamentu poslanec z dopravnej komisie Miroslav Fašang.

Môže vás zaujímať

Obchody v nedeľu: Toto všetko hrozí, ak sa by sa predaj zakázal