Časť zákona o tepelnej energetike je v rozpore s ústavou, rozhodol ústavný súd

Ilustračné foto

TASR

Časť zákona o tepelnej energetike, ktorá v roku 2015 zaviedla absolútnu exekučnú imunitu pre štátne teplárne, je v rozpore s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR.

Podľa verdiktu ÚS SR sú v rozpore s ústavou ustanovenia paragrafu 28a a paragrafu 38ab daného zákona. „K rozhodnutiu pripájajú odlišné stanovisko sudkyne Ivetta Macejková a Ľudmila Gajdošíková,“ informoval ÚS v tlačovej správe.

ÚS vo veci rozhodoval na návrh Okresného súdu Bratislava II v súvislosti s konkrétnym prípadom exekúcie. Z ustanovenia paragrafu 28a daného zákona vyplýva, že exekučná imunita sa má vzťahovať na takmer všetky zložky majetku držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla vlastneného štátom, resp. štátom určenou osobou, a to na všetok nehnuteľný majetok, peňažné prostriedky, pohľadávky a finančné nástroje bez ohľadu na ich účel a aj na akýkoľvek ďalší majetok slúžiaci na výrobu a rozvod tepla.

„Takto zavedený rozsah exekučnej imunity nie je v súlade s ústavou, čo vyplýva z nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 111/2011, na ktorý poukázal nielen oprávnený, ale aj prezident Slovenskej republiky, pretože je nesporné, že vzhľadom na právne závery Ústavného súdu týkajúce sa ústavne akceptovateľnej miery exekučnej imunity vyjadrené v predmetnom náleze, neboli v prípade prijatia ust. § 28a zákona č. 657/2004 Z. z. dodržané,“ uviedol v podaní okresný súd.

Zákon bol schválený napriek vetu Kisku

Ďalšie napadnuté ustanovenie stanovilo, že konania začaté pred dňom účinnosti novely, ktoré postihujú majetok podľa paragrafu 28a, súd bezodkladne zastaví. Ako konštatoval okresný súd, takéto opatrenie je zavedené v rozpore so zákazom retroaktivity, keďže sa ním odníma efektívna vykonateľnosť súdom priznanej pohľadávky, čo podľa záverov ÚS SR, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva nie je právne udržateľný stav.

Podľa rozhodnutia ÚS dané ustanovenia sú okrem iného v rozpore s časťami ústavy o práve vlastniť majetok či o práve na súdnu a inú právnu ochranu.

Príslušnú novelu zákona schválila NR SR koncom roku 2015 napriek vetu prezidenta Andreja Kisku, podľa ktorého jej rozsah jednoznačne prekročil ústavné limity.

Novelou reagovala vláda na prehratý súdny spor medzi Paroplynovým cyklom (PPC) vlastneným Pentou a Bratislavskou teplárenskou (BAT), ktorá mala PPC vyplatiť 30 miliónov eur.

Môže vás zaujímať

KOZ SR a lídri PS-Spolu rokovali o opatreniach pre férové Slovensko