Jednou vetou

Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov v blízkom období narastú

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com
Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov na Slovensku v blízkom období narastú. Náklady zdražejú pre všetky kategórie zákazníkov, vrátane domácností. Uviedol to predseda Združenia dodávateľov energií (ZDE) Michal Hudec.

Informoval, že veľkoobchodné ceny komodít v ostatnom období rastú. Ak veľkoobchodná nákupná cena komodít rastie, neznamená to podľa neho však, že dodávateľ elektriny a plynu môže zarobiť viac, ako sú stropy pre zisk. Maximálne hodnoty zisku v eurách za megawatthodinu (MWh), ktoré dodávateľ nemôže prekročiť, sú totiž stanovené príslušnými regulačnými vyhláškami.

„Tu je však potrebné doplniť, že ZDE a jeho členovia dlhodobo upozorňujú na podhodnotenie niektorých uznaných nákladov vstupujúcich do určenia maximálnych regulovaných cien (napríklad hodnota nákladu na diagram dodávky, hodnota mesačného nákladu na činnosť dodávky – v praxi celková zákaznícka obsluha v prospech odberateľa). V praxi sa tak deje, že dodávateľ sa k ziskom nepribližuje, nakoľko z neho musí ‚dotovať‘ neuznanú časť iných nákladov, ktoré s dodávkou elektriny a plynu pre domácnosti preukázateľne súvisia,“ upozornil Hudec.

Polícia opäť upozorňuje na podvody na senioroch

Vysvetlil, že maximálne ceny pre dodávku elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom sa vypočítavajú podľa vzorca uvedeného v príslušných cenových vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Základným vstupom do výpočtu je priemer trhových cien kalendárnych produktov, ktoré sa obchodujú na burzách, konkrétne cena elektriny pre rok 2019 sa počíta od priemeru denných veľkoobchodných cien na pražskej burze PXE za obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018. Cena plynu sa počíta podľa priemeru denných veľkoobchodných cien nemeckého produktu NCG za 12 kalendárnych mesiacov, ktoré predchádzajú mesiacu podávania cenového návrhu.

„K vyššie uvedeným priemerom denných cien sa v cenovom konaní pripočítajú regulátorom určené korekčné koeficienty, ďalšie oprávnené náklady a regulovaná miera zisku. Zisk z dodávky elektriny a plynu domácnostiam je však nastavený pomerne prísne, a to maximálny možný zisk z dodávky elektriny domácnostiam 3 eurá/megawatthodinu (MWh) a maximálny možný zisk z dodávky plynu domácnostiam 2 eurá/MWh,“ spresnil Hudec.

Motoristom v uplynulých dňoch zdražela nafta, zlacnel 98-oktánový benzín

Upozornil, že hoci sa zdraženie elektriny aj plynu dotkne všetkých domácností bez ohľadu na to, od ktorého dodávateľa elektrinu alebo plyn odoberajú, nie všetci dodávatelia musia automaticky navrhnúť svojim zákazníkom úpravu výšky zálohovej platby. ZDE v tejto súvislosti odporúča kontaktovať svojho dodávateľa a dohodnúť si vyššiu výšku mesačnej zálohovej platby.
„Nakoľko ceny od roku 2019 narastú, je to jediný spôsob, ako sa priebežne ‚poistiť‘ proti budúcim nedoplatkom za energie. Rovnako je užitočné, aby sa každá domácnosť snažila porozumieť svojej spotrebe energií a tam, kde to prináša ekonomický zmysel v podobe reálnej návratnosti, prijala opatrenia na úsporu respektíve zníženie svojej celkovej spotreby. Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa neodoberie a súčasne energia, ktorou neplytváme, je aj tá najšetrnejšia k životnému prostrediu,“ podčiarkol.

SPP zvyšuje cenu plynu pre domácnosti od 1. decembra 2018 v priemere o 6 %

Doplnil, že segment koncových odberateľov elektriny a plynu v domácnostiach a tzv. malých podnikoch podlieha cenovej regulácii, ktorej vykonávateľom je v zmysle platnej legislatívy ÚRSO. Je preto potrebné zdôrazniť, že úprava cien nie je svojvoľným krokom jednotlivých dodávateľov, ale ide o výsledok konaní, v ktorých ÚRSO vychádza z pravidiel určených vo svojich cenových vyhláškach. Úlohou dodávateľa je na veľkoobchodnom trhu nakupovať komoditu (elektrinu, plyn) a túto dodávať do odberných miest, teda koncovým odberateľom.

Cena komodity je podľa Hudeca len jednou zo zložiek celkovej koncovej ceny, ktorú vo faktúre za energiu platia jednotlivé domácnosti. V prípade elektriny tvorí cena komodity orientačne podiel jednej tretiny na celkovej koncovej cene, v prípade plynu tvorí cena komodity orientačne podiel dve tretiny na celkovej koncovej cene. Ostatnú časť ceny tvoria tarify za distribúciu energií, prenos elektriny alebo prepravu plynu a ďalšie regulované položky, medzi nimi najmä náklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hornonitrianskeho hnedého uhlia alebo náklady spojené s nákupom podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie