Cezhraničné nákupy cez internet robia ľuďom problémy, patríte medzi nich?

Ilustračné foto

pixabay.com

Počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc v prípade cezhraničných nákupov, stúpa. A to aj preto, že čoraz viac spotrebiteľov v Európskej únii (EÚ) nakupuje cez internet. TASR o tom informovalo Európske spotrebiteľské centrum (ESC) v SR, ktoré pracuje v rámci Ministerstva hospodárstva SR, pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv (15. marca).

Dôvera v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ, doplnilo centrum, ktoré bezplatne pomáha spotrebiteľom pri hľadaní riešení v prípade problémov pri cezhraničných nákupoch v členských krajinách EÚ, Islande alebo Nórsku.

Okrem problémov s tovarom objednaným on-line sa začali slovenskí spotrebitelia vo zvýšenej miere sťažovať na rôzne služby poskytované on-line služby, konštatovalo ESC. „Ide hlavne o marketingové praktiky, na ktoré od roku 2014 upozorňovali najmä európske spotrebiteľské centrá zo severských štátov EÚ. Spočívajú v automatickom predlžovaní členstva a nevyžiadanom opakujúcom sa plnení,“ konkretizovalo.

Určitá služba alebo výrobok sú podľa neho dočasne ponúkané bezplatne na vyskúšanie, pričom spotrebitelia nie sú dostatočne informovaní o možnosti ďalších dodatočných platieb. Centrum sa v roku 2017 zaoberalo aj finančnou náhradou v prípade zrušenia alebo meškania letu, témou internetových zoznamiek a nejasnostiach pri registrácii do nich, či zavádzajúcimi informáciami, ktoré poskytli zahraničné spoločnosti pri predaji tovaru na výstavách nábytku na území Slovenska.

ESC v SR je členom siete európskych spotrebiteľských centier, ktorá pozostáva z 30 spotrebiteľských centier. V uplynulom roku pomohlo viac ako 1100 spotrebiteľom.

Môže vás zaujímať

MF má do parlamentu predložiť návrh na predĺženie platnosti bankového odvodu