Jednou vetou

Čína aj Európa si od Hodvábnej cesty sľubujú prístup na nové trhy

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Projekt novej Hodvábnej cesty by sa priamo dotýkal 65 krajín, v ktorých žije potenciálny trh 4,4 miliardy ľudí.

Na štvrtkovom kongrese Slovlog, ktorý je venovaný najnovším trendom v logistickej praxi, to zdôraznila štátna tajomníčka ministerstva financií Dana Meager (nominantka SNS).

Súčasne je aj splnomocnenkyňou vlády SR pre vyjednávanie o Ekonomickom páse Hodvábnej a Námornej cesty 21. storočia.

„Európa aj Čína si od projektu sľubujú prístup na nové trhy, využívajúc dopravné koridory po mori, po vzduchu, ale aj po súši,“ opísala Meager.

Letecké spoločnosti nebudú povinné odškodňovať cestujúcich

Celkové predpokladané náklady, ktoré majú vzniknúť v rámci investície do infraštruktúry, logistických centier či priemyselných parkov a podobne, dosahujú podľa jej slov hodnotu približne dvoch miliárd eur.

„Projekt hospodárskeho pásu tvoreného pozemnou Hodvábnou cestou a námornou Hodvábnou cestou predpokladá, že ročný objem zahraničného obchodu medzi Čínou a krajinami, ktoré sú zapojené do tejto iniciatívy, dosiahne v priebehu desiatich rokov hodnotu približne 2,5 bilióna eur,“ vyčíslila Meager.

Aktivity na podporu rozvoja globálnej ekonomiky a celkovej prosperity, ktoré by mal projekt stimulovať, predstavujú podľa nej príležitosť pre všetkých zúčastnených, aj pre dodávateľov z Európy. V počiatočnej fáze sa bude podľa nej klásť hlavný dôraz na dopravnú infraštruktúru.

Vyše 7000 zamestnávateľov neodovzdalo mesačné výkazy poistného

Zdôraznila zároveň výhodnú polohu Slovenska v srdci Európy. „Trvám na tom, že Slovensko má neskutočnú geopolitickú pozíciu,“ uviedla Meager.

Spája nielen východ a západ, ale aj juh a sever. Pripomenula možnosti železnice, rieku Dunaj a tiež to, že Slovensko je členom Európskej únie a aj eurozóny a ide o ekonomicky stabilnú krajinu.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie