Jednou vetou

Členovia SASS spravovali ku koncu roka 2018 majetok v hodnote 9,12 mld.eur

Ilustračné foto

foto: TASR

Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) dosiahol k 31. decembru 2018 hodnotu 9,12 miliárd eur.

Slovenská, maďarská a poľská dcérska spoločnosť Huawei vydali spoločné vyhlásenie

V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v samotných otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu koncoročnú hodnotu 8,38 miliárd eur, čo ale znamenalo tentoraz iba mierny rast o 0,7 % oproti koncu roku 2017. Najvyšší podiel, 43 %, pripadá na zmiešané fondy.

Uviedli to v stredu v Bratislave na výročnej tlačovej konferencii predstavitelia SASS.

Z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy 19,5 %, realitné fondy 16,8 %, akciové fondy 12,7 % a 5,9 % tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií.

Tieto čísla, prekonávajúce doterajšie historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku, sú podľa SASS výsledkom niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania, napriek turbulenciám na finančných trhoch hlavne v závere roka, a napriek prechodne zníženej výnosnosti jednotlivých typov aktív v portfóliách.

Matečná: Traktorový protest vnímam ako politickú akciu opozície

Táto dôvera bola vyjadrená aj rastom čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roka 2018. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (423,2 miliónov eur), do akciových fondov (154,9 miliónov) a do realitných fondov (143,3 miliónov).

Naopak, najväčší odlev finančných prostriedkov bol podľa SASS zaznamenaný v dlhopisových fondoch (-166,9 miliónov) a vo fondoch krátkodobých investícií (-133,8 miliónov). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2018 bol 382,9 milióna eur.

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 22 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 655 otvorených podielových fondov.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Mičovský: Stop bitkám na poliach, zatočíme s agromafiou!