Jednou vetou

Ďaňové priznanie SZČO je základom pre výpočet povinného sociálneho poistenia

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

Na správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2017 by si mali dať živnostníci pozor. Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, správne, respektíve nesprávne vyplnenie má vplyv na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Pre pochopenie významu údajov v daňovom priznaní pre sociálne poistenie si SZČO môžu prezrieť aktualizovaný návod na vyplnenie tých častí daňového priznania SZČO, ktoré sú dôležité pre Sociálnu poisťovňu. Poisťovňa ho už pred časom zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk.

Sociálna poisťovňa pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO k 1. júlu (resp. 1. októbru) kalendárneho roka a k posúdeniu zániku povinného sociálneho poistenia SZČO k 30. júnu (resp. 30. septembru) kalendárneho roka a pri výpočte vymeriavacieho základu vychádza z údajov, ktoré SZČO uviedla práve vo svojom daňovom priznaní.

Správne vyplnenie údajov v daňovom priznaní je rovnako dôležité aj pre SZČO a pre jej dávky zo Sociálnej poisťovne v budúcnosti. TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Môže vás zaujímať

Vinári nepovažujú zavedenie spotrebnej dane ani kolkovanie vína za vhodné opatrenia