Digitálne platformy majú povinnosť vytvorenia stálej prevádzkarne

Minister financií SR Peter Kažimír a prezident finančnej správy František Imrecze počas brífingu na tému: Pripravovaná reforma finančnej správy. V Bratislave 21. decembra 2017

Foto: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR nesúhlasí s názorom Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP), že Slovensko sa vystavuje hrozbe súdnych sporov pre registrácie digitálnych platforiem na finančnej správe.

Komora v piatok informovala, že podľa oznámenia finančnej správy by mali zahraničné digitálne platformy zaregistrovať stálu prevádzkareň v Slovenskej republike do konca februára 2018. Mali by tak urobiť bez ohľadu na to, či sú zo štátov, s ktorými Slovensko má alebo nemá zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Podľa SKDP je však takýto výklad v rozpore so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorým dochádza k porušeniu zásady, že medzinárodná zmluva má prednosť pred zákonom. Komora upozornila na podobnú situáciu, ktorú už riešil aj Súdny dvor EÚ pri spore medzi Nemeckom a Rakúskom.

Zle pochopený rozsudok Súdneho dvora EÚ

„MF SR nezdieľa názor SKDP ohľadne rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (EÚ), ktorý v spore medzi Nemeckom a Rakúskom nevykladal právo EÚ, ale rozhodoval tento spor na základe osobitného znenia Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi týmito dvoma štátmi,“ upozornila hovorkyňa rezortu Alexandra Gogová.

Slovenská republika podľa vyjadrení rezortu financií neuzatvorila zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá by obsahovala obdobné splnomocnenie pre Súdny dvor EÚ, ako to bolo v prípade spomenutom komorou. „Preto si myslíme, že všetky subjekty, ktoré nemajú na území SR sídlo a poskytujú tu opakovane svoje služby prostredníctvom digitálnych platforiem, majú povinnosť vytvorenia stálej prevádzkarne,“ priblížila Gogová.

Rovnako MF SR nezdieľa názor SKDP týkajúci sa možnosti spätnej registrácie stálych prevádzkarní zahraničných digitálnych platforiem. „Registrácia z úradnej moci vzniká až právoplatnosťou rozhodnutia o registrácii,“ upozornila Gogová.

Už prišla aj žiadosť zo zahraničia

Rezort financií tiež uviedol, že novela zákona o dani z príjmov zavádza povinnosť vytvorenia stálej prevádzkarne daňovníkom, ktorí nemajú na území SR sídlo a poskytujú tu opakovane svoje služby prostredníctvom digitálnych platforiem.

Finančná správa informovala, že v jej záujme nie je, aby sa daňová povinnosť preniesla na tuzemských podnikateľov. „Podnikli sme preto viaceré kroky na to, aby sme prevádzkovateľov digitálnych platforiem upozornili na ich povinnosti,“ uviedol prezident finančnej správy František Imrecze. Finančná správa preto zaslala týmto subjektom priateľské upozornenia – softwarning, v ktorom ich upozornila na ich povinnosti.

„Zároveň sme ich informovali, že ak si ako zahraniční prevádzkovatelia digitálnej platformy nesplnia povinnosť registrácie stálej prevádzkarne, správca dane ich zaregistruje z úradnej moci,“ doplnil Imrecze s tým, že na softwarningové upozornenie daniarom už prišla aj jedna žiadosť o registráciu z Českej republiky. „Verím, že budú prichádzať aj ďalšie,“ dodal Imrecze.

Môže vás zaujímať

MF má do parlamentu predložiť návrh na predĺženie platnosti bankového odvodu