Jednou vetou

Dlhodobo nezamestnaní nemajú na nemocenské nárok

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

Osobám, ktoré sú dlhodobo nezamestnané a ostanú práceneschopné, nárok na nemocenské nevznikne. Preto Sociálnej poisťovni ani nepredkladajú potvrdenie o práceneschopnosti od lekára, pričom je jedno, či sú evidované na úrade práce, alebo nie.

„Za žiadneho nezamestnaného občana neplatí štát poistné na nemocenské poistenie, a keďže práve platenie poistného v čase vzniku práceneschopnosti je podmienkou vzniku nároku na nemocenské, nesplnia ju, a preto ani nemôžu získať dávku nemocenské,“ zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Za dôchodkovým stropom musíme vidieť aj sociálny rozmer, uviedol Richter

Podľa neho výnimkou je situácia, keď práceneschopnosť vznikne nezamestnanému v tzv. ochrannej lehote, ktorá spravidla trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia, teda po ukončení zamestnania. U tehotných je ochranná lehota 8 mesiacov. V takom prípade je potrebné potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti doručiť pobočke poisťovne príslušnej podľa sídla posledného zamestnávateľa, aby mohla byť dávka nemocenské priznaná.

Podobne po skončení nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je potrebné potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v 7-dňovej, resp. 8-mesačnej ochrannej lehote, doručiť pobočke v mieste bydliska.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie